Op zoek naar logistiek innovatievermogen

De logistieke sector kent een enorme dynamiek, maar heeft tegelijkertijd nog wel eens moeite met de toepassing van nieuwe ideeën. TNO pakt de handschoen namens de sector op en onderzoekt hoe hierin verbetering is aan te brengen. TLN is nauw betrokken.

Als de Nederlandse logistiek haar voorsprong wil uitbouwen, is het noodzakelijk om nieuwe logistieke concepten en andere vernieuwingen sneller te integreren in bedrijven en ketenprocessen. Dit lukt beter door medewerkers actiever te betrekken bij innovatietrajecten. Immers, de kans op succes neemt toe als er in brede zin sprake is van ‘innovatie-adoptie’.

Nuttige handvatten

Binnen de Topsector Logistiek gaan NWO en TKI Logistiek hiervoor nuttige handvatten formuleren. Onderzoek van TNO, dat hiervoor de samenwerking zoekt met TLN, EVO en FNV Logistiek, gaat hierbij helpen.

Brede inbreng

TNO hoopt op een brede inbreng en roept logistiek dienstverleners dan ook op mee te doen aan dit onderzoek. Geïnteresseerden kunnen de speciale website bezoeken of zich direct aanmelden voor deelname aan het onderzoek door een mail te sturen naar projectleider Peter Oeij van TNO, onder vermelding van ‘deelname onderzoek Logistiek’.

Online enquête

Na aanmelding volgt een uitnodiging om anoniem mee te doen aan een online enquête van circa 15 minuten. TNO verwerkt de antwoorden op een beveiligde server en de uiteindelijke rapportage verstrekt alleen geanonimiseerde informatie.

Gerelateerde onderwerpen

Innovaties en trends in de logistiek; Logistiek en Supply chain