Oplossing voor pensioen in eigen beheer

In overleg met het kabinet hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een oplossing weten te vinden voor een groep van ongeveer 100.000 DGA’s.

Deze Nederlandse DGA’s hebben de laatste jaren problemen ondervonden bij het uitkeren van dividend vanwege de pensioenvoorziening die ze op hun balans hebben. 

Afkopen pensioenvoorziening

​Deze pensioenvoorziening kan worden afgekocht tegen een korting van 34,5%. Het afgekochte bedrag kan vervolgens weer terug worden gestort in de BV, zodat DGA’s hierover geen box 3-heffing hoeven te betalen. Daarnaast wordt de vennootschapsbelasting verlaagd door de eerste schijf van 20% tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen naar € 350.000.

​VNO-NCW en MKB-Nederland maakten over de problematiek een Informatieblad Pensioen in eigen beheer

Gerelateerde onderwerpen

Pensioen