Overleg over congestieproblematiek Rotterdamse haven

Begin september zal onder regie van het Havenbedrijf Rotterdam een overleg plaatsvinden over de congestieproblematiek.

​Dit gesprek zal onder leiding staan van Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. TLN/FENEX zal aan dit overleg deelnemen. Ook zijn diverse Duitse en Zwitserse expediteurs- en verladersorganisaties uitgenodigd.

Structurele oplossingen

TLN/FENEX is voornemens om gezamenlijk met deze organisaties zo goed mogelijk het belang van de ladingbelanghebbenden onder de aandacht te brengen. Dit lukt volgens TLN/FENEX het beste door als sector te werken aan structurele oplossingen voor de problematiek.

Input versturen

Om goed beslagen ten ijs te komen tijdens het overleg met het Havenbedrijf Rotterdam, vragen wij u om zoveel mogelijk input te versturen over de congestieproblematiek. U kunt hierbij ingaan op de volgende vragen:

  • Bent u getroffen door de huidige congestieproblematiek? Zo ja, kunt u de nadelige effecten hiervan omschrijven (denk bijvoorbeeld aan bijkomende kosten, uitwijkende lading, vertraagde leveringen, etc.)
  • Bent u vanwege de congestie uitgeweken naar andere modaliteiten?
  • Is de congestie bij de afhandeling van binnenvaartschepen wat u betreft een structureel of incidenteel probleem?

U kunt uw input e-mailen naar TLN/FENEX, Robin van Leijen, E vanleijen@fenex.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Zeehavenlogistiek