Warme dagen: extra aandacht voor diertransport

Deze week worden enkele tropische dagen voorspeld door het KNMI. Dat vraagt om extra aandacht voor de transportomstandigheden van dieren.

​​​​​​Wij verzoeken veevervoerders bij het plannen en uitvoeren van veetransporten rekening te houden met warme omstandigheden en te werken conform 'Protocol Veetranspo​rt onder extreme temperaturen'.

Dat kunt u onder andere​ doen door:

  • transporten zo mogelijk vroeger uit te voeren of uit te stellen;
  • voor aanvang van het transport de geplande route te controleren op drukte/ filevorming en zo nodig de route daar op aan te passen;
  • met verstand te laden en de beladingsgraad te verlagen;
  • extra aandacht te hebben voor de staat van de ventilatoren/ het ventileren van veewagens/ vee-aanhangers;
  • zo weinig mogelijk te stoppen met vee aan boord en bij noodzakelijke stoppen windluwe plaatsen te mijden en in de schaduw te parkeren.

Op basis van het ‘Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen’ besteedt NVWA tijdens dagen ≥ 27 graden Celsius (De Bilt) extra aandacht aan de transportomstandigheden van de dieren en stelt het een tropenrooster in (vroeger keuren wordt dan mogelijk).

Ook in andere landen worden maatregelen genomen; in Frankrijk is per direct een ‘decreet​’ ingegaan waarbij voor binnenlandse veetransporten een transportverbod geldt tussen 13.00 en 18.00 uur bij code oranje of rood.

Gerelateerde onderwerpen

Veetransport en dierenwelzijn