Piet Heintunnel in onderhoud

De Piet Heintunnel in Amsterdam is elke derde zondag van de maand gesloten van 22.00 tot 05.00 uur maandagochtend. De sluiting is nodig om de tunnel goed te kunnen onderhouden

Piet Heintunnel in onderhoud

De Piet Heintunnel in Amsterdam is elke derde zondag van de maand gesloten van 22.00 tot 05.00 uur maandagochtend. De sluiting is nodig om de tunnel goed te kunnen onderhouden. Naast de maandelijkse zondagsluiting is de tunnel één keer per kwartaal extra gesloten. In onderstaand schema is de extra sluiting aangegeven met een *. Deze extra sluiting is nodig om alle nodige onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren in deze 1,5 km lange tunnel. Tramlijn 26 blijft gewoon rijden tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Voor het autoverkeer geldt een omleiding.

In 2015 is de Piet Heintunnel dicht op de volgende data:

• 15 februari van 22:00 - 05:00 uur
• 15 maart van 22:00 - 05:00 uur
• 29 maart van 22:00 - 05:00 uur*
• 19 april van 22:00 - 05:00 uur
• 17 mei van 22:00 - 05:00 uur
• 31 mei van 22.00 – 05.00 uur*
• 21 juni van 22:00 - 05:00 uur
• 19 juli van 22:00 - 05:00
• 16 augustus van 22:00 - 05:00
• 30 augustus van 22.00 – 05.00 uur*
• 20 september 2015 van 22:00 - 05:00 uur
• 18 oktober van 22:00 - 05:00 uur
• 15 november van 22:00 - 05:00 uur
• 29 november van 22.00 – 05.00 uur*
• 20 december van 22:00 - 05:00 uur

Extra reistijd tijdens sluiting

Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de Amsterdamsebrug, de IJtunnel (S116) en de Gooiseweg/Wibautstraat (S112). Dit kost ongeveer 10 tot 15 minuten extra reistijd.

Het regulier onderhoud bestaat uit:

  • het reinigen van wanden, ventilatiekanalen, kolken en goten om te voorkomen dat er regenwater in de tunnel blijft staan.
  • onderhoud aan veiligheidsvoorzieningen in de tunnelbuizen zoals de hulppostkasten. In de kasten zitten brandblussers en een telefoon waarmee je direct in contact staat met de verkeerscentrale.
  • inspecties in de tunnelbuis
  • live-test. Dit is een test of de veiligheidsvoorzieningen blijven functioneren als de stroom uitvalt.

Evaluatie

In het tweede kwartaal van 2015 wordt bekeken of deze maandelijkse afsluitingen voldoende zijn voor het uitvoeren van het onderhoud. De uitkomsten van de evaluatie kunnen leiden tot een aanpassing van het schema voor de tweede helft van 2015. GJV.

 

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur