Pilot Stop en Drop Maastricht

Sligro, gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar onderzoeken de haalbaarheid van het logistieke concept ‘Stop & Drop’ voor de bevoorrading van de horeca in de binnenstad van Maastricht.

Sligro, gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar onderzoeken de haalbaarheid van het logistieke concept 'Stop & Drop' voor de bevoorrading van de horeca in de binnenstad van Maastricht.

Het concept Stop & Drop bestaat uit vaste locaties waarop de bevoorradende vrachtauto's worden geparkeerd. De chauffeur bedient alle klanten binnen een straal van 250 meter vanuit deze Stop & Drop locatie. Dit concept leidt tot minder overlast van lossende voertuigen op straat, minder voertuigkilometers binnen de stad en minder uitstoot van emissies (geluid en CO2) omdat de koelvriesinstallatie wordt aangesloten op de elektriciteitsvoorziening van de stop & drop locatie.

De doelstelling van de eerste fase van de pilot is het testen van de inpasbaarheid in de openbare ruimte en de logistieke uitvoerbaarheid. In de pilot wordt één proeflocatie ontwikkeld. De start van de praktijkproef is gepland op eind juni 2015. Op basis van de effecten van de pilot bepaalt de gemeente in oktober 2015 over verdere uitrol van de pilot, waarbij het concept ook open moet staan voor andere leveranciers aan de horeca in de binnenstad. TLN heeft zitting in de begeleidingsgroep van deze pilot.

De pilot is onderdeel van de Living Lab Maastricht in het kader van Green Deal Zero Emissions en het programma Slim Vervoeren 2 van Maastricht Bereikbaar.

 

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie