Plafond maastunnel krijgt nieuwe beschermlaag

Het plafond in de auto-, fiets- en voetgangerstunnel van de Maastunnel krijgt een nieuwe beschermlaag.

Het plafond in de auto-, fiets- en voetgangerstunnel van de Maastunnel krijgt een nieuwe beschermlaag. Deze laag bevat namelijk een ongewenste organische chloorverbinding. De vijf daarvoor geselecteerde aannemercombinaties brengen eerst een proefvak aan. Vanwege het specialistische karakter van het werk wordt dit vooruitlopend op de renovatie en restauratie (zomer 2017 – zomer 2019) gedaan.

Het gaat om de organische chloorverbinding polychloorbifenyl (PCB's). Dat is giftig. De aannemers gaan de beschermlaag veilig verwijderen, de onderlaag herstellen en een nieuwe beschermlaag aanbrengen. Ook van de schampkanten in de autotunnel wordt de beschermlaag verwijderd. Met de aannemers zijn afspraken gemaakt over veiligheid, gezondheid en milieu.

Proefvakken
Met de proefvakken onderzoekt de gemeente wat de beste manier is om de werkzaamheden uit te voeren. Daarmee bieden de proefvakken kansen voor optimalisaties in aanpak en methode. Tegelijkertijd biedt dit ruimte voor de keuze in materiaaltoepassing. De gemeente beoordeelt de proef samen met de bouwinspecteur en de restauratieadviseur. Dit zal leiden tot afspraken over de realisatiefase in januari en februari 2016.

Nachtafsluitingen
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de Maastunnel in de nacht, tijdens reguliere afsluitingen, van noord naar zuid afgesloten voor het snelverkeer.

De nachtafsluitingen zijn van:

  • zondag 18 oktober van 22.00 uur tot en met donderdag 22 oktober, elke nacht tot 06.00 uur;
  • zondag 25 oktober van 22.00 uur tot en met donderdag 29 oktober, elke nacht tot 06.00 uur.

Omleiding via Erasmusbrug
Tijdens de nachtafsluiting van de Maastunnel wordt het snelverkeer van noord naar zuid omgeleid via de Erasmusbrug. De omleiding staat op borden aangegeven. Snelverkeer van zuid naar noord blijft wel mogelijk. De afsluiting heeft geen gevolgen voor fietsers en voetgangers.

Dit artikel staat op de website van de Maastunnel: www.rotterdam.nl/maastunnel en op facebook: https://www.facebook.com/renovatiemaastunnel (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur