Minister tekent OTB Ring Utrecht

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld. Met de aanpak van de A27 en de A12 verbetert ....

 

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld.

 

Met de aanpak van de A27 en de A12 verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer rondom Utrecht. Tegelijkertijd worden er maatregelen genomen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. TLN heeft jarenlang gepleit voor verbreding van de A12 en de A27. De vaststelling van het OTB is een welkome stap voorwaarts in de gehele planprocedure.

 

Dit project zorgt er voor dat de bereikbaarheid rondom Utrecht flink verbetert. Dat is goed voor de regio en onze economie. Het sluipverkeer wordt uit de stad gehaald en Utrecht krijgt een mooie Groene Verbinding over de weg.   

 

Het probleem

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. Veel mensen maken dagelijks gebruik van De Ring om hun bestemming te bereiken. De afgelopen jaren hebben daarom meerdere wegen rondom Utrecht al extra capaciteit gekregen. De A12 aan de zuidkant en de A27 ten oosten van Utrecht zijn nog niet aangepakt. Hier staan dan ook nog elke dag files.

 

De oplossing

Om ervoor te zorgen dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen wordt de capaciteit van de A27 en A12 vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het ontweven van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project. Voor een betere verkeersveiligheid verdwijnt de verbindingsboog van de A28 naar de A27, de zogenoemde 'Varkensbocht'. Het project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 4, 18, 32, 37 en 39 uit de File Top 50.

 

Op de A27 bij landgoed Amelisweerd wordt over een deel van de verbrede bak een Groene Verbinding aangelegd, waarmee de verbinding tussen de stad en het landgoed Amelisweerd verbetert. Stil asfalt en geluidsschermen zorgen ervoor dat de geluidsbelasting op veel plekken afneemt ten opzichte van de huidige situatie.

 

De werkzaamheden vinden plaats tussen 2018 en 2026. Met het project is ruim 1,1 miljard euro gemoeid. 

 

Indienen zienswijzen
In de MER staan de verwachte milieugevolgen van de plannen. Het OTB beschrijft de uitwerking van de wegvernieuwing, inpassing van de weg (het tracé) in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid. Belanghebbenden kunnen reageren op deze plannen. In een zienswijze kunnen ze ingaan op alle onderdelen van het OTB en het MER die van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage liggen.

 

Rijkswaterstaat organiseert ook een aantal informatieavonden om de plannen verder toe te lichten.
Tijdens de informatieavonden heeft u de gelegenheid om een mondelinge zienswijze in te dienen. Voor data zie www.ikgaverder.nl.

 

Alle stukken zijn vanaf 10 mei digitaal in te zien via www.ikgaverder.nl en www.platformparticipatie.nl. Op deze laatste website vindt u dan ook het zienswijzeformulier. 

 

Vervolg procedure
Op basis van alle documentatie, zienswijzen en adviezen bereidt Rijkswaterstaat het tracébesluit (TB) voor. Vervolgens stelt de minister van Infrastructuur en Milieu het TB vast. Ook het Tracébesluit wordt weer zes weken ter inzage gelegd. Wie op het TB wil reageren door middel van een beroep bij de Raad van State, moet ook een zienswijze hebben ingediend op het OTB! (GJV)

 

Nadere informatie: Email: ring.utrecht@rws.nl 

Achtergrondinformatie is te vinden op: www.ikgaverder.nl/documenten

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur