Raadpleging door ministerie I&M vanwege geplande kentekening en snelheidsverhoging

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt momenteel een wetswijziging voor met betrekking tot de snelheidsverhoging en kentekening voor 'landbouwverkeer'.

​Voor het ministerie voert Royal HaskoningDHV (hierna: RHDHV) een meting uit onder belanghebbenden, om de huidige situatie met betrekking tot 'landbouwverkeer' in kaart te brengen.

Vrag​​​enlijs​​​ten

Onderstaande vrag​​​enlijsten zijn onderdeel van de nulmeting. Het ministerie heeft aan RHDHV gevraagd om via de bij de nieuwe regelgeving betro​kken belangenorganisaties zoals LTO, CUMELA, BMWT, Bouwend Nederland, Fedecom en TLN de vragenlijsten onder hun leden onder de aandacht te brengen. Deze voertuigen worden immers voor landbouwdoeleinden ingezet, maar ook voor bijvoorbeeld transport, grondverzet, bouwwerkzaamheden en groenvoorziening.

Welke voertuigen?

Onder 'landbouwverkeer' vallen de volgende voertuigcategorieën: 

  • Landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT's)
  • Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS'en)
  • Mobiele machines (MM's) 
  • Verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens (LBTA's) 

Aparte vragenlijsten

Er zijn twee vragenlijsten: voor gebruikers van deze voertuigen en voor overige weggebruikers. De gegevens worden anoniem verwerkt. U kunt de vragenlijst invullen t/m 30 juni 2016. In de vragenlijst kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van dit onderzoek. Als u hieraan wilt deelnemen, vul dan de vragenlijst of –lijsten in door op de volgende links te klikken:

(Het is mogelijk om meerdere medewerkers van het bedrijf deze vragenlijst in te laten vullen.)

Vervolgtraject

Na de invoering van de nieuwe wetgeving vindt er een nieuwe meting plaats, om te bezien in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt een e-mail sturen naar BD9648@project.rhdhv.com.

Namens het ministerie van I&M en RHDHV: dank u voor uw medewerking! (RH) 

Gerelateerde onderwerpen

Truckende tractoren