Rechter verwerpt eis UPTR tot uitstel

Belgische media berichten dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Luik de eisen van de Waalse vervoerdersorganisatie UPTR en de vervoerder Defraine in kort geding heeft afgewezen.

De rechter heeft de eis van UPTR verworpen omdat de UPTR als vereniging geen persoonlijk belang heeft om de kilometerheffing aan te vechten. Ten aanzien van de transportfirma Defraine heeft de rechter geoordeeld dat de eventuele klachten van die firma geen reden kunnen zijn om het systeem van de kilometerheffing op te schorten, noch om een gerechtsdeskundige aan te stellen, zoals werd gevorderd.

'Viapass is tevreden met de uitspraak van de rechter', zegt Administrateur-generaal Johan Schoups. 'De uitspraak houdt voor Viapass tegelijkertijd de bevestiging in dat er geen enkele reden is om terug te komen op de kilometerheffing, wat de overheid met een enorme financiële kater zou hebben opgezadeld'.

​TLN heeft zich neergelegd bij de invoering van de kilometerheffing in België en helpt momenteel haar leden bij het inzichtelijk krijgen van de kosten die buiten hun schuld om zijn gemaakt om op 1 april een werkende On Board Unit (OBU) in hun voertuigen te hebben. ​​Meer informatie hierover in het onderwerp Tol en kilometerheffing Buitenland​.

Om hen te helpen bij de dossiervorming heeft TLN een vragenl​ijst ontwikkeld. Hierop kunnen TLN-leden alle schadeposten gespecificeerd kwijt. TLN betrekt deze dossiers bij de contacten met Satellic en ziet bijdragen graag vóór 17 mei tegemoet (SB). ​​​​

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland