Rechter vindt milieuzone Utrecht goed

De Utrechtse Milieuzone voor personen- en bestelauto’s mag blijven. De bestuursrechter oordeelde dat het Utrecht ‘in redelijkheid’ de zone mocht instellen

​De Utrechtse Milieuzone voor personen- en bestelauto’s mag blijven. De bestuursrechter oordeelde dat het Utrecht ‘in redelijkheid’ de zone mocht instellen. Het feit dat de positieve milieueffecten van de Milieuzone mogelijk beperkt zijn. doet daar niets aan af.

Dat is de uitkomst van een rechtszaak die Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) tegen de gemeente Utrecht waren begonnen. De gemeente verruimde per 1 januari 2015 de bestaande milieuzone voor vrachtauto’s naar personen- en bestelauto’s. Voertuigen van die categorieën op diesel van voor 2001 worden sindsdien geweerd.

Verkeersborden geen probleem
De rechtbank vindt dat de gebruikte combinatie van verkeersborden die de milieuzone aanduidt door de beugel kan, ook al komt deze nergens anders in Nederland voor. KNAC vindt dit verwarrend, maar de rechter oordeelde dat uit de regelgeving blijkt dat Utrecht de mogelijkheid heeft om een plaatselijke combinatie van verkeersborden en onderborden te gebruiken.

Gemeenteraad
De rechtbank benadrukt in de uitspraak dat de afweging van alle betrokken belangen die bij het instellen van de zone een rol speelden in de gemeenteraad, heeft plaatsgevonden. De rechter heeft niet de taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan die betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen, maar toetst alleen of het besluit dat de gemeente heeft genomen redelijk is. Deze lijn is eerder ook gehanteerd in een zaak van TLN en EVO uit 2010 tegen de uitbreiding van de milieuzone voor vrachtauto’s in Tilburg. (PP)

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones