Resultaten ketenonderzoek Diervoeder gepubliceerd

Jaarlijks voert TLN een aantal onderzoeken uit naar de trends en ontwikkelingen in specifieke ketens, vooral in de agrarische sector en de bouwsector. Dit keer werd de keten 'Diervoeders' onderzocht.

In 2018 is uitgebreid onderzoek gedaan in de diervoedersector. De resultaten hiervan zijn begin 2019 gedeeld met een groep vervoerders in een expertsessie. Met deze groep is geïnventariseerd waar de uitdagingen voor de toekomst liggen, zowel op ondernemersniveau als buiten de invloedssfeer van individuele bedrijven.

Uitdagingen voor de (nabije) toekomst

Het ketenonderzoek bestond uit deskresearch en een expertsessie. De deskresearch richtte zich vooral op de trends en ontwikkelingen in de keten, hoe de keten er uitziet en welke logistieke vervoersstromen er zijn. Maar ook welke uitdagingen de verschillende schakels in de keten zien voor de (nabije) toekomst. 

Samenvatting exper​​tsessie

De bijeenkomst met vervoerders richtte zich met name op de vraag welke uitdagingen er liggen binnen de sector transport en logistiek. Uitdagingen waarbij de ondernemer zelf aan zet is en de collectieve uitdagingen, waarin een rol voor TLN en haar deelmarkten is voorzien. ​​

Nederlandse diervoedervervoerders zijn er zeker van dat de logistiek van diervoerderstromen anders en beter kan. Tegelijkertijd constateren vervoerders dat er onzekerheid bestaat over de lange termijn-ontwikkeling van de veehouderij. De veehouderij is namelijk in beweging - zowel in Nederland als ver daar buiten - en zal onherroepelijk ook effect hebben op de logistiek van diervoeder.

Download​​​ het rapport​

Benieuwd naar de aanbevelingen en conclusies?​​​

Gerelateerde onderwerpen

Diervoedervervoer