TLN en Tweede Kamer bespreken misstanden in transportsector

Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op initiatief van de SP heeft er op 23 november in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaatsgevonden.

​Het gesprek had als doel om inzicht te krijgen in misstanden in de transportsector en wel in de breedste zin van het woord. Tijdens het gesprek zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, waaronder de inzet van Filipijnse chauffeurs door Europese transportondernemers, Cyprus constructies, postbusfirma’s, weekendrust problematiek en vooral de handhaving van wet –en regelgeving. Ook is er gesproken over de wet aanpak schijnzelfstandigheid die vanaf 1 januari 2017 gaat gelden.

Genodigde rondetafelgesprek

Voor het rondetafelgesprek waren ILenT, de Belgische overheid, vakbonden, vereniging voor chauffeurstoekomst, wetenschappers, EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Kortom een breed aantal genodigden om de problematiek te bespreken. Alle partijen zijn het eens dat er in de sector misstanden plaats vinden. De oplossing daarvoor is met name heldere wet –en regelgeving, maar bovenal meer handhaving.

TLN blij met rondetafelgesprek

TLN heeft de uitnodiging van de Tweede Kamer omarmd. Juist om te benadrukken dat zaken niet altijd op de juiste manier gebeuren in onze sector, maar ook om de mogelijkheid te gebruiken om aan te geven dat niet alles in de sector ‘kommer en kwel’ is. Er dreigt een beeld te ontstaan, dat onze sector een sector is, die leeft bij misstanden en uitbuiting. Het tegendeel is waar. TLN heeft een lans gebroken voor onze sector, waar duizenden bedrijven keihard werken, zich netjes aan de wet houden en Cyprus hooguit als vakantiebestemming kennen. TLN heeft de problemen, die er wel degelijk zijn, niet gebagatelliseerd, maar wel in juiste proporties proberen terug te brengen.

 Handhaving belangrijke oplossing

Natuurlijk, er zijn misstanden, net als in iedere andere sector en er zijn bedrijven die het niet zo nauw met wet- en regelgeving nemen, maar dat zijn er geen 12.500! En pak die overtreders dan ook aan, aldus Jan Boeve, die het woord voerde namens TLN. De handhaving wordt door alle partijen als tekortschietend gezien. Niet omdat de handhaving het niet wil, maar omdat ze het vanwege gebrek aan capaciteit niet kan. Verder merkte TLN op dat er in de EU het probleem dat de wetgeving niet overal hetzelfde geïnterpreteerd wordt. Dat maakt ondernemen in een interne markt buitengewoon lastig en onzeker.

Keurmerk Paychecked

De aanwezige politici, van SP, CDA, VVD en PvdA, waren met name geïnteresseerd in ons keurmerk paychecked en of de Wet Aanpak Schijnzelfstandigheid gaat werken. EVO en TLN verwachten dat het keurmerk niet de oplossing is voor het aanpakken van schijnconstructies, maar dat het keurmerk wel degelijk een bijdrage gaat leveren aan het beter naleven van regelgeving. Dat het bedrijfsleven zelf het initiatief neemt wordt breed door de Tweede Kamer gewaardeerd.

Gerelateerde onderwerpen

Handhaving en controles buitenland; Internationaal; Logistiek en expeditie