Rust na 15 uur ligt nergens vast

Onlangs kreeg een bedrijf een boete omdat een chauffeur geen goede dagelijkse rust had genoten. Weliswaar had de chauffeur 11 uur rust gehad, maar van die rust viel maar 9 uur in de periode van 24 uur vanaf aanvang van de werkzaamheden.

Daardoor was sprake van een verkorte rust, terwijl hij die al drie had genoten. ‘Maar’, zo zei de betreffende chauffeur, ‘ik hoor altijd dat je na 15 uur moet rusten en dat heb ik gedaan.’

Periode van 24 uur

Die 15 uur ligt echter nergens vast. In de regels over de rij- en rusttijden staat dat de dagelijkse rust moet vallen in een periode van 24 uur na de vorige dagelijkse of wekelijkse rust. Dat betekent dat je bij een rust van 9 uur na uiterlijk 15 uur moet stoppen, maar bij een rust van 11 uur moet dat dus na uiterlijk 13 uur.

Uitgebreid aandacht

Overigens komt deze overtreding veel voor. Vandaar dat daar tijdens de door TLN georganiseerde workshops ‘Rij- en rusttijden en digitale tachograaf’ uitgebreid aandacht aan wordt besteed.
Voor de maanden maart en april zijn er nog drie workshops met een open inschrijving gepland, namelijk:

  • Maandag 20 maart in Zoetermeer
  • Maandag 27 maart in Moerdijk
  • Maandag 10 april in Hoogeveen

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met TLN, Piet Massuger, T 088 4567152, E pmassuger@tln.nl. Aanmelden kan via de agenda op www.tln.nl/agenda.

Gerelateerde onderwerpen

Rij- en rusttijden; Tachograaf