STL verzorgt training preventiemedewerker

De training 'Preventiemedewerker' van STL heeft een praktisch karakter en is speciaal ontwikkeld voor de sector transport en logistiek.

​Het doel van de STL-training 'Preventiemedewerker' is dat preventiemedewerkers kennis en vaardigheden opdoen om ervoor te zorgen dat zij hun wettelijke taak, de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een transport en/of logistieke bedrijf zo goed mogelijk kunnen borgen.

Handvatten

Deelnemers gaan actief aan de slag met situaties uit hun eigen praktijk. Deze situaties leveren zij voorafgaand aan de training aan via de huiswerkopdracht. Zij krijgen voldoende handvatten om hun rol als preventiemedewerker uit te kunnen voeren.
Onderwerpen van de training zijn onder andere:

  • Functie, rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker binnen het bedrijf
  • Arbowet: de belangrijkste arbo-wetgeving, begrippen en informatiebronnen
  • Samenwerking met relevante personen in de organisatie en aangesloten bij de organisatie
  • Uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het opstellen van een daaruit volgend plan van aanpak
  • Omgaan met (bedrijfs)ongevallen en bijna-ongevallen

Kosten

De training kost zonder SOOB-subsidie € 315 per persoon en met SOOB-subsidie € 78​ per persoon, exclusief btw. Aanmelden kan via deze link​.

De training gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 8. Het maximale aantal deelne​​mers is 12. De training duurt van 9.00 tot 16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Preventie en verzuim