Schultz: onderzoek naar knelpunten A1-A30

​Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu gaat, samen met de provincie Gelderland en Regio FoodValley, onderzoek doen naar de knelpunten op en rond de aansluiting A1/A30 bij Barneveld. Zij deed deze toezegging tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. Veel partijen in de Tweede Kamer drongen er bij de minister op aan om zo’n onderzoek te doen omdat de aansluiting nooit als knooppunt van snelwegen is ontworpen en het op en rond dit knooppunt de afgelopen jaren steeds drukker is geworden met alle gevolgen voor bereikbaarheid en milieu van dien.

​Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu gaat, samen met de provincie Gelderland en Regio FoodValley, onderzoek doen naar de knelpunten op en rond de aansluiting A1/A30 bij Barneveld. Zij deed deze toezegging tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. Veel partijen in de Tweede Kamer drongen er bij de minister op aan om zo’n onderzoek te doen omdat de aansluiting nooit als knooppunt van snelwegen is ontworpen en het op en rond dit knooppunt de afgelopen jaren steeds drukker is geworden met alle gevolgen voor bereikbaarheid en milieu van dien.

Regio FoodValley, Regio Amersfoort, Transport & Logistiek Nederland , VNO-NCW Midden Nederland en de Barneveldse Industriële Kring hebben de afgelopen periode op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het doen van onderzoek naar de knelpunten, de gevolgen daarvan en de mogelijke oplossingen op de korte en de middellange termijn. De partijen die hierbij zijn betrokken, hebben verheugd gereageerd op de toezegging van de minister.

Regio FoodValley – acht gemeenten waarvan Barneveld er één is – is één van de topregio’s van ons land en dé regio voor agrofood. Centraal in Nederland en op een kruispunt van belangrijke vervoersstromen zoals de A1, A30 en A12 én de internationale TEN-T Corridor tussen de Randstad en de North Baltic States. Een regio waar in vergelijking met andere gebieden in Nederland nog sprake is van groei in plaats van krimp. Nieuwe woningen worden gerealiseerd (in Barneveld worden bijvoorbeeld jaarlijks tussen de 300 en 400 woningen opgeleverd) en nieuwe bedrijventerreinen aangelegd.

Knelpunten A1/A30
De dynamiek en groei van Regio FoodValley en Barneveld hebben hun weerslag op de infrastructuur en de bereikbaarheid van de regio. Eén van de belangrijke knelpunten is de aansluiting A1/A30 omdat:
- deze aansluiting nooit als knooppunt van snelwegen is ontworpen;
- de bestaande verkeersregelinstallaties (zowel aan de noord- als aan de zuidzijde) verkeersremmend werken;
- uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het knooppunt A1/A30 bijdraagt aan de files op de A1 richting Amersfoort; volgens de ANWB steeg de filezwaarte (de lengte in kilometers x het aantal minuten) van 20.000 eenheden in 2009 naar bijna 45.000 in 2014);
- er de laatste jaren relatief veel ongevallen gebeuren op en rond deze aansluiting - onder andere vanwege de onoverzichtelijkheid van de afrit van het verkeer vanuit Amersfoort;
- de bereikbaarheid van Regio FoodValley en Regio Amersfoort vanuit het oosten steeds meer onder druk komt te staan;
- uit cijfers van verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijkt dat de files op dit knelpunt zorgen voor een economische miljoenenschade (voor 2013 bedroeg de directe economische schade voor het goederenvervoer volgens een berekening van TNO al ca. € 1,3 miljoen; de daadwerkelijke schade is aanzienlijk hoger en zal de komende jaren – zo blijkt uit berekeningen van TNO – snel stijgen);
- de komende werkzaamheden aan het knooppunt Hoevelaken zorgen voor extra verkeersdruk en omleidingsverkeer over het knooppunt A1/A30;
- Verwachte structurele problemen op de toeleidende wegen, mede omdat de A1 vanaf Barneveld tot Apeldoorn 2 rijstroken breed blijft, terwijl de A1 vanaf Hoevelaken tot aan Barneveld wél wordt verbreed naar 2 x 4; hierdoor ontstaat onmiskenbaar een flessenhals. 

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur