Staatsecretaris roept gemeenten op PFAS-gehaltes in kaart te brengen

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft gemeenten opgeroepen de bodemkwaliteitskaarten aan te passen. Dat is hard nodig om het grondverzet weer op gang te krijgen, dat nu stilstaat vanwege de PFAS-kwestie.

​Staatssecretaris Stientje van Veldhoven doet hiermee dezelfde oproep als TLN eerder deze week deed. Ze sprak uitgebreid over de PFAS-kwestie tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer, na vragen van de VVD en de SGP.

Ze zegde toe door het hele land werkconferenties te organiseren waar alle partijen – de bedrijven, de waterschappen, de gemeenten, de provincies en de stortplaatsen – bij elkaar komen en kijken waar projecten vast dreigen te lopen en wat er mogelijk is.

‘Als iedereen bij elkaar aan tafel zit, dan blijkt er meer mogelijk te zijn binnen diezelfde gezondheidskaders dan iedereen apart dacht’, aldus Van Veldhoven. Bedrijven en overheden kunnen zich hier inschrijven voor deze werkconferenties.​

Informatiemarkten

Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD) en Chris Stoffer (SGP) luidden gezamenlijk de noodklok en gingen ook in op de zogeheten werkconferenties. Stoffer (SGP): ‘Ik vind het heel mooi dat die werkconferenties komen. Maar mijn concrete vraag is, als je nu een grondverzetbedrijf hebt, wanneer kun je dan weer aan het werk?’. De staatssecretaris gaf aan dat er allerlei mogelijkheden zijn om weer aan de slag te gaan. Maar dat die onvoldoende bekend zijn: ‘Daarom komen er informatiemarkten’, zei de staatssecretaris daarover.

De VVD, SGP en het CDA waren er ondanks de welwillendheid van de staatssecretaris nog niet gerust op dat projecten weer hervat konden worden. Daarom werd er ook een motie ingediend die de staatssecretaris oproept om zo snel mogelijk in beeld te brengen welke projecten stil liggen en wat er voor nodig is om die projecten weer op gang te krijgen. Later stemt de Tweede Kamer over deze motie

TLN blijft benadrukken dat de nood ontzettend hoog is en blijft erop toezien dat projecten weer op gang kunnen komen, zonder dat het schadelijk is voor de volksgezondheid.

Gerelateerde onderwerpen

Bouwlogistiek