Meer Duitse tolkilometers in december 2015

​​De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in december 2015 in totaal 11,5% hoger en bij de Nederlanders 0,7% hoger in vergelijking met december 2014.

​​De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in december 2015 in totaal 11,5% hoger en bij de Nederlanders 0,7% hoger in vergelijking met december 2014.

De kilometrages van vervoerders uit de volgende West-Europese landen – gecorrigeerd naar kalenderdagen – daalden en laten het volgende beeld zien: België (-2,2%), Cyprus (-13,5%), Denemarken (-9,9%), Finland (-0,8%), Groot-Brittannië (-27,4%), Luxemburg (-1,8%), Malta (-24,7%), Oostenrijk (-4,4%) en Zweden (-4,8%). Bij Duitsland (+10,5%), Frankrijk (+2,9%), Griekenland (+8,3%), Ierland (+0,1%), Italië (+2,5%), Nederland (+0,7%), Portugal (+6,6%) en Spanje (+3,4%) was sprake van een stijgende lijn.

De kilometrages van de vervoerders uit Midden- en Oost-Europa blijven groeien: Bulgaren (+12,8%), Esten (+11,1%), Hongaren (+6,3%), Kroaten (+22,7%), Letten (+15,6%). Litouwen (+18,9%), Polen (+22,9%), Roemenen (+21,9%), Slovenen (+16,4%), Slowaken (+5,7%) en Tsjechen (+10,0%). 

De Polen maken, na uiteraard de Duitsers, de meeste ritten, namelijk 1.776.187 en houden de Nederlanders ver achter zich op de derde plaats, met 872.363 ritten. De Tsjechen volgen op enige afstand met 631.494 ritten. Qua kilometrage hebben de Duitsers een aandeel van 60,9%, de Polen 13,6%, de Tsjechen 4,0% en de Nederlanders 3,2%.

Van alle kilometers werd intussen al 38% geproduceerd door Euro 6-vrachtauto’s, 42% door Euro 5, 12% door EEV, 4% door Euro 4 en 3% door Euro 3. Oostenrijkers, Slowaken, Hongaren, Duitsers, Tsjechen en Slovenen reden in december 2015 met het schoonste wagenpark op de Duitse autosnelwegen; Grieken verreweg met het minst schone wagenpark. (RO)​​​​​​​​​​​​

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing