Flinke stijging ladingdiefstallen

Toename ladingdiefstal

Het aantal ladingdiefstallen in 2016 is ten opzichte van 2015 toegenomen. In 2016 zijn er 226 gevallen bekend en in 2015 waren dit er 177. Het gaat om een stijging van 29%. Er is daarentegen wel een daling te zien in het aantal gestolen vrachtauto’s.

​Het merendeel van de ladingdiefstallen vindt plaats door het opensnijden van de zeilen van trailers. Verder is er een toename te zien in het aantal pogingen om ladingen te stelen. De meeste diefstallen werden langs snelwegen in het zuiden van het land gepleegd. Met name verzorgingsplaatsen langs de A67, A73 en A2 zijn vaak het doelwit. De meeste ladingen zijn bij verzorgingsplaats Hazeldonk langs de A16 gestolen. In 2016 ging het om veertig ladingen. Dit is naar voren gekomen in de 'Jaarrapportage Transportcriminaliteit 2016'.

Dadergroepen

Vermoedelijk kunnen de diefstallen voor een groot deel worden toegeschreven aan enkele gespecialiseerde dadergroepen. In 2016 zijn er verschillende controles uitgevoerd en deze hebben geleid tot een aantal aanhoudingen. De politie is vijf onderzoeken gestart naar dadergroepen die de ladingdiefstallen pleegden. Overigens worden de verzorgingsplaatsen dagelijks gesurveilleerd door regionale eenheden.

350 miljoen euro

De toename in het aantal ladingdiefstallen levert het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks een kostenpost op van naar schatting 350 miljoen euro. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is van mening dat het stopzetten van de actieve uitkijk door middel van intelligent cameratoezicht op de goederencorridor Rotterdam-Venlo mede oorzaak is van de stijging. De noodzaak om als partijen intensief samen te werken bij de aanpak van transportcriminaliteit wordt hiermee onderstreept. TLN benadrukt dan ook het belang om het ‘intelligente’ toezicht te intensiveren op de meest getroffen transportcorridors en technologische oplossingen, zoals ‘sensing’ (sensornetwerken), te benutten.

Gerelateerde onderwerpen

Criminaliteit