TLN/FENEX ontvangt Chinese delegatie

Deze week verzorgde TLN/FENEX een programma voor een twintigtal Chinezen, allen actief in de logistiek en zeer geïnteresseerd in de wijze waarop Nederland op logistiek vlak weet te excelleren.

​Het programma bestond uit twee onderdelen: een korte introductie op onze logistieke sector, gevolgd door een bezoek aan Cool Port in de haven van Rotterdam.

Faciliteren

Wendy van Hamburg, sectormanager bij TLN, vertelde over de positie die TLN/FENEX inneemt in de logistieke sector. ‘Als partner in de supply chain willen wij ketenpartijen waar mogelijk faciliteren bij hun bedrijfsactiviteiten. Onder meer door ze op de hoogte te brengen van en te betrekken bij ontwikkelingen in de logistieke sector, zoals data-uitwisseling en CO2-reductie. Maar bijvoorbeeld ook door te lobbyen voor een level playing field in Europa.’

Handelsrelatie

Van Hamburg benadrukte het belang van de handelsrelatie tussen Nederland en China: ‘Wij zijn de gateway to Europe, ook voor China. In de Rotterdamse haven is 22% van de inbound en 16% van de outbound aan China gelieerd. En op Schiphol is de band nóg sterker, want daar is 34% van de inboud en 36% van de outbound gerelateerd aan China.’

Sparren

Jeroen Haver, actief voor de Topsector Logistiek, benadrukte richting de Chinezen het belang van samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en de logistieke industrie. Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om te sparren over toekomstige logistieke concepten, zoals een ‘customs trade lane’ tussen beide landen en frequente railverbindingen tussen Nederlandse en Chinese steden.

China_1.jpg 

Cluster

Aansluitend bezocht de groep Chinezen Cool Port, dat onderdeel uitmaakt van het koel- en vriescluster in de Rotterdamse haven. Met een opslagcapaciteit van 40.000 pallets (10.000 voor vriesopslag en 30.000 voor koelopslag), een expeditieruimte van 7.500 vierkante meter, 38 dockshelters, een in- en ompakruimte voor AGF en – in de nabije toekomst – rijpingskamers liet Derek Jan van Rees van Cool Port zien dat de logistiek in Nederland zich altijd weer ontwikkelt.

China_2.jpg 

Duiden

De Chinezen lieten weten het programma zeer te waarderen. Ook TLN/FENEX kijkt met een goed gevoel terug op de middag: ‘Het is prettig om te constateren dat men, in dit geval de Nederlandse Ambassade in China, ons weet te vinden voor de invulling van dergelijke programma’s. Daarnaast is het altijd goed om onze logistieke sector te kunnen duiden richting (potentiële) handelspartners uit een voor Nederland belangrijk im- en exportland als China.’

Gerelateerde onderwerpen

Logistiek en Supply chain