TLN actief aan de slag met synchromodaal transport

TLN wil actief de samenwerking tussen haar leden op het gebied van synchromodaal transport gaan stimuleren en faciliteren.

​TLN staat voor optimalisatie van goederenstromen en logistieke ketens. Hiervoor is het niet alleen van belang dat de verschillende modaliteiten goed op elkaar aansluiten, maar ook dat logistiek dienstverleners vaker de samenwerking met elkaar zoeken.

Eerste stap

Een eerste stap in deze nieuwe aanpak is dat TLN mede-initiatiefnemer is van het project Newways Gelderland. In dit project is het de bedoeling diverse logistieke partijen in Gelderland rond de tafel te krijgen en hun bundelpotentieel in kaart te brengen.

Beter gebruik

Uiteindelijk moet dit leiden tot een succesvolle samenwerking tussen deze partijen, waarbij beter gebruik gemaakt wordt van de verschillende beschikbare modaliteiten. Op 31 augustus vindt hierover een bijeenkomst plaats in het Provinciehuis in Arnhem, waarbij ook TLN aanwezig is. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.

Vervolg

Naast het initiatief in Gelderland kijkt TLN op dit moment ook naar de mogelijkheden om andere kansrijke initiatieven op te starten. Hebt u hier ideeën over of belangstelling voor, neem dan contact op met Leander Hepp van TLN via lhepp@tln.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Logistiek en Supply chain