TLN bezoekt Engelse zusterorganisatie FTA

‘Brexit: prepare for the worst, lobby for the best.’ Deze boodschap gaf de Freight Transport Association (FTA), de Engelse zusterorganisatie van TLN, mee tijdens het TLN-bezoek aan de FTA op 29 en 30 juni 2017.

​Op uitnodiging van de FTA bracht een kleine delegatie van TLN, onder leiding van voorzitter Arthur van Dijk, een bezoek aan de FTA. Uiteraard stond de Brexit op de agenda. Want net als bij TLN is dit bij de FTA een dossier dat prioriteit geniet.

Terugvallen op WTO-regels

Algemeen directeur David Wells van de FTA is somber gestemd; hij verwacht een harde Brexit waarbij we qua douanewetgeving gaan terugvallen op de aloude WTO-regels. ‘Dat zou voor de transportsector ingrijpend zijn, maar niettemin houden wij hier wel rekening mee’, aldus Wells.

Zo min mogelijk schade

De FTA pleit voor een Brexit die de Britse transportsector zo min mogelijk schade toebrengt. ‘Seamless and frictionless’ heeft de voorkeur, aldus Wells. ‘Dus met zo weinig mogelijk oponthoud, een vlotte douaneafhandeling, controles op de plaats van bestemming en niet aan de grens, geen handelsbarrières en geen quota’s. Kortom, een Brexit met zo weinig mogelijk hindernissen voor de sector.’

Veel achterstallig onderhoud

Dit scenario lijkt echter op voorhand lastig haalbaar, want vooral op douanegebied is er qua kennis en opleiding, bemensing en digitalisering veel achterstallig onderhoud te plegen. TLN opperde de mogelijkheid om een ‘fast track lane’ te realiseren, voor die bedrijven die op douanegebied aantoonbaar alles op orde hebben. ‘Geen gek idee’, aldus Wells, ‘maar het is nu nog te vroeg om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen.’

Zeer geïnteresseerd

Een AEO-status zou volgens de FTA wellicht ook een bijkomend voordeel kunnen zijn om sneller door de controles te komen. De FTA bleek zeer geïnteresseerd in de manier waarop de Nederlandse douaneprocessen werken, omdat die in de wereld tot de beste behoren. TLN heeft mede in dit kader afgesproken dit jaar nog een werkbezoek voor een Groot-Brittannië delegatie te verzorgen.

Louter speculatie

Ook al zitten de mensen van de FTA dichter bij het vuur, de Brexit is in dit stadium ook voor hen onontgonnen terrein. Alle mogelijke scenario’s zijn louter gebaseerd op speculatie. In de samenleving zijn er wel erg veel anti-EU gevoelens, stelt Wells. Ook bij veel ondernemers. Zelf is Wells een ‘Brexiteer’. Hij licht toe: ‘Mensen zijn keer op keer teleurgesteld in de EU en hebben het gevoel alleen maar te betalen zonder er iets voor terug te krijgen.’

Gevoelige informatie

De onderhandelingen met de EU zullen hard worden gevoerd, is Wells’ verwachting. Tot nu toe lekt hierover niets uit, want Groot-Brittannië is als de dood dat er gevoelige informatie naar de media doorsijpelt. Om die reden is bijvoorbeeld alle documentatie opgeslagen in een bunker onder het Britse ministerie van Defensie.

Nuttig bezoek

TLN kijkt terug op een nuttig bezoek, waarbij de banden zijn aangehaald, informatie is uitgewisseld en waaraan dit jaar nog een follow-up in Nederland wordt gegeven. Door met elkaar in contact te blijven, hopen zowel TLN als de FTA de gevolgen van de Brexit zo goed mogelijk voor ondernemers in kaart te kunnen brengen en de schade voor de transportsector te beperken.

Gerelateerde onderwerpen

Brexit