TLN blij met digitale pioniersrol van Benelux-premiers

De Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringsleiders willen samen vervolgstappen zetten in de realisatie van een ‘Digitale Benelux’. Dat staat in de gezamenlijke verklaring die zij na afloop van de jaarlijkse Benelux-top hebben afgegeven.

​Het komend jaar worden projecten en onderzoeken uitgevoerd gericht op hooggekwalificeerde arbeidskrachten in de IT-sector, hoogwaardige breedbandinfrastructuur met een hoog interconnectieniveau, sterk beveiligde gegevenscentra en slimme onderzoeksprojecten gericht op nieuwe bedrijfsmodellen.

Papierloos transport en e-CMR

TLN is blij met deze afspraken. Het doet recht aan de koppositie die we reeds jaren hebben bij het stimuleren van de economie via ICT-gebruik. Met name in de sector transport en logistiek. TLN voelt zich door de verklaring gesteund bij het uitvoeren van haar strategie op ‘papierloos transport’ en de wens om een gezamenlijk pilotproject te doen op het grensoverschrijdend gebruik van de digitale CMR-vrachtbrief.

Onderzoeksvoorstellen en pilotprojecten

Om de investeringen en energie zoveel mogelijk te laten resulteren in praktische en bruikbare instrumenten voor bedrijven in het transport en de logistiek heeft TLN de Benelux-Unie haar hulp aangeboden bij het verder uitdenken van projecten en onderzoeksvoorstellen en het vormgeven van pilotprojecten. Daarbij gaat het onder andere om het stimuleren van de functie van de Benelux als globale toegangspoort voor transport en logistiek, digitalisering van administratieve processen en gegevensuitwisseling tussen de drie landen en het werken aan een corridor voor intelligente transportsystemen.

Wilt u meewerken?

TLN is bezig met de voorbereiding van een grensoverschrijdend gebruik van de digitale CMR-vrachtbrief in de Benelux. Ook verwachten we het komend halfjaar projecten in Frankrijk en Spanje. TLN zoekt actief naar bedrijven in haar achterban die hieraan mee willen werken.

Wilt u ook administratieve lasten besparen en met uw bedrijf mee voorop lopen in deze ontwikkeling? Geef uw interesse dan even door via info@tln.nl of 088-4567567.
 
De complete verklaring kunt u nalezen via de website van de Benelux.

Gerelateerde onderwerpen

e-CMR; Papierloos transport; Transfollow