TLN-bijeenkomst over grensoverschrijdend vervoer met LZV’s

TLN organiseert op 4 september op de beurs Transport Compleet in Gorinchem de bijeenkomst ‘Grensoverschrijdend vervoer met LZV’s, wat zijn de mogelijkheden?’. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

​LZV’s, of ecocombi’s, zijn in Nederland al jaren een bekende verschijning. Inmiddels rijden er ruim 1.800 rond en dat worden er steeds meer.

Moment aangebroken

Dat LZV’s grote voordelen kennen op gebied van milieu en logistiek is algemeen bekend. Om die voordelen nog beter tot hun recht te laten komen, is het belangrijk dat vervoerders er ook de grens mee over mogen. Ze hebben daar lang op moeten wachten, maar dat moment is met de komst van nieuwe regelgeving in Duitsland en de nieuwe proeven in Vlaanderen en Wallonië nu aangebroken. En via Duitsland liggen ook de Scandinavische landen binnen bereik.

Stand van zaken

Tijdens deze bijeenkomst zullen we u informeren over de stand van zaken rond de inzet van LZV’s in de ons omringende landen en de kansen en mogelijkheden die er zijn om met LZV’s vanuit Nederland naar deze landen te rijden. Zaken als EU-wetgeving, specifieke wetgeving in de betreffende landen, algemene voorschriften en aanmeldprocedures komen daarbij uiteraard aan bod. Uiteraard is er ook voldoende tijd beschikbaar voor vragen en discussies.

Gerelateerde onderwerpen

Ecocombi / LZV