TLN doet eindbod in cao-overleg

​Op dinsdag 7 maart heeft de zevende onderhandelingsronde over de cao in het Beroepsgoederenvervoer over de weg plaatsgevonden.

Na een dag onderhandelen met de vakbonden FNV, CNV en de Unie heeft TLN in de nacht van 7 op 8 maart uiteindelijk een eindbod gedaan. TLN is van mening dat het geboden pakket recht doet aan de belangen van werkgevers en werknemers in de sector en de basis legt voor een toekomstbestendige moderne cao.

Looptijd

Het betreft een cao met een looptijd van 3 jaar (1 januari 2017 tot en met 31 december 2019) waarbinnen de lonen op 1 juli 2017, 1 januari 2018 en 2019 met 2% zullen worden verhoogd. Tevens zal er gedurende de looptijd in drie stappen een extra trede op alle loonschalen worden gecreëerd. Voor het overige verwijzen wij hier kortheidshalve naar het eindbod dat u aantreft in de bijlage.

Achterban

De vakbonden hebben aangegeven het eindbod aan hun achterban te zullen voorleggen. Naar verwachting zal dit tenminste enkele weken in beslag nemen. Vanzelfsprekend zullen wij u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Gerelateerde onderwerpen

Cao-onderhandelingen; Cao