TLN in gesprek met lokale politici

In verschillende gemeenten in Nederland gaat TLN komende weken in gesprek met lokale politici over de uitdagingen in hun gebied op het vlak van transport en logistiek.

​​​​​​​Vertegenwoordigers van de sector zullen ook deelnemen aan debatbijeenkomsten. In Rotterdam is TLN medeorganisator van een bijeenkomst op 5 maart a.s. met het thema ‘Wat doet de Rotterdamse politiek voor een goed ondernemersklimaat?’ In Amsterdam klinkt op 6 maart de visie van de vereniging tijdens het Grote Verkiezingsdebat​. 

De ontmoetingen met de politiek en toekomstige stadsbestuurders vinden plaats in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen en gaan over de plannen voor de jaren erna. 

Rol gemeente​​besturen

Wat TLN betreft hebben gemeentebesturen een vooraanstaande rol bij de realisatie van een zo schoon en goed mogelijk goederenvervoer binnen hun gemeenten en voor een optimale infrastructuur. Daarnaast kunnen gemeenten bijdragen aan de verbetering van de regionale arbeidsmarkt. 

De sector zit te springen om personeel en gemeenten hebben er een belang bij werkzoekenden aan het werk te helpen. In de transportwereld zijn instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zeer welkom. Door de aantrekkende economie is er veel (laaggeschoold) werk beschikbaar, waardoor de kans op een betaalde baan voor werkzoekenden fors is toegenomen.

L​okale uitdagingen aangaan

In een brief aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in de veertig grootste gemeenten heeft TLN eerder deze maand aangegeven de lokale uitdagingen in samenspraak te willen aangaan. 

“Of het nu gaat om de bevoorrading van winkels, horeca of bouwlocaties, om verhuizingen of de afvoer van afval: vrachtauto’s zijn onmisbaar in een leefbare stad. Deze activiteiten staan echter onder druk, onder meer door stedelijke verdichting, een toenemende mobiliteit en hogere wensen van consumenten en bewoners. Het is steeds lastige​r om de stedelijke logistiek duurzaam, efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren. Samenwerking is daarbij onontbeerlijk” aldus TLN. ​

Samen​​ op weg

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen publiceerde TLN een position paper met als titel  ‘Samen op weg naar duurzame en veilige stedelijke logistiek’. ​

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie; Infrastructuur