TLN in gesprek met lokale politici

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ging TLN uitgebreid in gesprek met lokale politici over de uitdagingen op het vlak van transport en logistiek.

Zo namen v​​​​ertegenwoordigers van de sector deel aan mobiliteitsdebatten in Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Deze ontmoetingen met de politiek en toekomstige stadsbestuurders vonden plaats in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen en gingen over de plannen voor de jaren erna. Transport en logistiek stonden daarbij duidelijk op de agenda.

Rol gemeente​​besturen

Wat TLN betreft, hebben gemeentebesturen een vooraanstaande rol bij de realisatie van een zo schoon en goed mogelijk goederenvervoer en een zo'n optimaal mogelijke infrastructuur binnen hun gemeenten. Daarnaast vindt TLN dat gemeenten kunnen bijdragen aan de verbetering van de regionale arbeidsmarkt. 

De sector zit te springen om personeel en gemeenten hebben er een belang bij werkzoekenden aan werk te helpen. In de transport- en logistieke sector zijn instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zeer welkom. Door de aantrekkende economie is er veel (laaggeschoold) werk beschikbaar, waardoor de kans op een betaalde baan voor werkzoekenden fors is toegenomen.

L​okale uitdagingen aangaan

TLN gaf eerder al in een brief aan lijsttrekkers van politieke partijen in de veertig grootste gemeenten aan graag de lokale uitdagingen in samenspraak te willen aangaan. 'Of het nu gaat om de bevoorrading van winkels, de horeca of bouwlocaties, om verhuizingen of de afvoer van afval: vrachtauto’s zijn onmisbaar in een leefbare stad. Deze activiteiten staan echter onder druk, onder meer door stedelijke verdichting, een toenemende mobiliteit en hogere wensen van consumenten en bewoners. Het is steeds lastige​r om de stedelijke logistiek duurzaam, efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren. Samenwerking is daarbij onontbeerlijk', aldus TLN.

Samen​​ op weg

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen publiceerde TLN in aanloop daarvan ook een position paper.

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie; Infrastructuur