TLN informeert bedrijven over nieuwe cao

Definitieve tekst cao

Onlangs zijn de leden van CNV Vakmensen, De Unie en FNV akkoord gegaan met de nieuwe cao voor de transportsector. TLN helpt bedrijven bij de praktische invoering van deze cao.

Na het akkoord van CNV Vakmensen heeft TLN half juni de door Panteia/NEA opgestelde loonkostenontwikkeling per 1 juli 2017 gepubliceerd.

Cao-boekje

Zoals gebruikelijk na het afsluiten van de cao kunnen bedrijven de cao-voorlichtingsbrochure (‘het cao-boekje’) kosteloos bestellen bij TLN. Hierin staat de definitieve tekst van de cao (2017-2020). Deze tekst is recent vastgesteld; op de eerder door de bonden gepubliceerde teksten zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd die integraal zijn terug te vinden in de cao-voorlichtingsbrochure, die naar verwachting eind augustus verschijnt.

Cao-workshops

Na de zomer organiseert TLN meerdere cao-workshops in het land. Specialisten van TLN geven dan een bondige toelichting op de afgesloten cao. Ook is er alle ruimte om aan hen vragen over de cao te stellen. Zodra de data en locaties van deze bijeenkomsten bekend zijn, worden deze prominent op de TLN-website gemeld.

Nog een aantal instrumenten

Naast de publicatie van de loonkostenontwikkeling, de voorlichtingsbrochure en de workshops gaat TLN ondernemers vanaf dit najaar nog een aantal instrumenten bieden om de praktische invoering van de cao te begeleiden. Houd hiervoor de TLN-website in de gaten!

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen

Cao; Cao-onderhandelingen