TLN levert input voor mobiliteitsplan Zeeland

De provincie Zeeland werkt aan een nieuw provinciaal mobiliteitsplan. TLN heeft in verschillende bijeenkomsten daarvoor wensen ingebracht. Diverse daarvan zijn in het concept-plan opgenomen

​De provincie Zeeland werkt aan een nieuw provinciaal mobiliteitsplan. TLN heeft in verschillende bijeenkomsten daarvoor wensen ingebracht. Diverse daarvan zijn in het concept-plan opgenomen. Zeeland legt in het plan de ambities neer voor de lange termijn – tot 2040 – op het gebied van verkeer en vervoer, bedrijvigheid, toerisme en wonen en leven. Het plan moet de komende jaren de prioriteiten aangeven voor de investeringen van de provincie. Lastig punt daarbij is dat de provincie krap bij kas zit.

TLN heeft in afstemming met het regiobestuur Zuid en verschillende actieve leden meerdere wensen kenbaar gemaakt, vooral op het gebied van verkeer en vervoer. Zo moet het incident managent bij incidenten op het hoofdwegennet drastisch verbeteren. Vooral op het traject van de Westerscheldetunnel en op de A58 hebben leden vaak het gevoel onnodig lang stil te staan als en een ongeluk of een ander incident is gebeurd. Verder is het van belang dat de aansluiting van de verbrede Sloeweg (N62) op de Bernardweg-west ongelijkvloers wordt. Dit was oorspronkelijk ook voorzien, maar de provincie heeft er onvoldoende geld voor. Daarom dreigt nu een 'versobering' met een (turbo)rotonde.

Van belang is ook dat de Zeelandbrug in de toekomst een hoofdroute blijft die gewoon door vrachtverkeer kan worden gebruikt. De vorige Gedeputeerde Van Beveren zaaide hierover eerder onrust door te suggereren dat het vrachtverkeer wel eens van de brug zou kunnen worden geweerd. Tevens heeft TLN het belang van voldoende parkeerplaatsen voor vrachtauto's onder de aandacht gebracht en kritische kanttekeningen gemaakt bij het provinciale beleid om het doorgaande vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de provincie te weren. Veel van de ingebrachte punten zijn door de provincie in het ontwerp-mobiliteitsplan opgenomen. Dat is positief. Wel is het van belang dat ze voldoende concreet in het uitwerkingsprogramma terechtkomen. Dit najaar kan iedereen inspraak hebben op het ontwerpplan, alvorens het door de Staten wordt vastgesteld. Het precieze tijdpad is nog niet duidelijk.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur