TLN steunt convenant slim vervoer Amsterdam

TLN steunt het Convenant ‘Slim en Schoon door de stad’, dat vandaag door de Gemeente Amsterdam, het georganiseerde bedrijfsleven en de Hogeschool van Amsterdam wordt ondertekend.


TLN steunt het Convenant ‘Slim en Schoon door de stad’, dat vandaag door de Gemeente Amsterdam, het georganiseerde bedrijfsleven en de Hogeschool van Amsterdam wordt ondertekend. Doel van het convenant is het vastleggen van afspraken over maatregelen en activiteiten om een slimmer en schoner vervoer te realiseren op en binnen de Ring A10 in Amsterdam. De afspraken komen tegemoet aan een aantal wensen van TLN.

LOP’s en GUP’s
TLN en de gemeente Amsterdam starten een project om slimme laad- en losplaatsen te realiseren, aangevuld met logistieke ontkoppelpunten rondom Amsterdam. Op die locaties kunnen grote vrachtautocombinaties hun aanhangers afkoppelen en tijdelijk stallen aanhangers, zodat met kleiner materieel de stad in kan worden gereden. Verder zal TLN een poging ondernemen om twee ‘Goederenuitgifteplaatsen’ te creëren. Daar kunnen winkeliers hun goederen laten afleveren, zodat een vervoerder kan bezorgen op tijdstippen dat de winkelier nog niet aanwezig is.

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
Amsteram zal tevens de landelijke 'Green Deal Zero Emission Stadslogistiek' (GDZES)ondertekenen. GDZES - dat al eerder door TLN is ondertekend - bevat landelijke afspraken en spelregels om te komen tot een verregaande reductie van de uitstoot van CO2 in de stedelijke logistiek. De aanpak is gericht op lokaal maatwerk, maar wel met zo veel mogelijk uniformiteit in toegangseisen voor voertuigen. Daarom is het voor TLN belangrijk dat Amsterdam nu ook GDZES ondertekent.

Efficiënter overleg
Voor TLN is een belangrijk onderdeel van de afspraken de instelling van een Commissie van Bevoorrading. Deze commissie geeft de burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die relevant zijn voor een efficiënte en schone bevoorrading van de stad. TLN had om de instelling van zo’n commissie gevraagd, naar voorbeeld van Utrecht. Daar heeft een vergelijkbare commissie geleid tot een efficiënt overleg tussen alle betrokken partijen.

Milieuzone bestelauto’s
In het convenant is onder meer afgesproken dat de huidige milieuzone voor vrachtauto’s – die al sinds 2008 bestaat – ook gaat gelden voor bestelauto’s. Vanaf 1 januari 2017 mogen alleen nog bestelauto’s het gebied in die niet ouder zijn dan 1 januari 2000. TLN heeft geen bezwaar tegen deze maatregel.

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie