TLN tevreden over aanpak wegen Noord-Holland

De transportsector heeft behoefte aan verbindingen die voorzien in efficiënte en veilige doorstroming. TLN is dan ook tevreden over de plannen van de provincie Noord-Holland. In 2016 zal de provincie € 300 miljoen investeren in onderhoud, verbetering of uitbreiding van wegen en vaarwegen.

€ 300 miljoen voor efficiënte en veilige doorstroming.

De transportsector heeft behoefte aan verbindingen die voorzien in efficiënte en veilige doorstroming. TLN is dan ook tevreden over de plannen van de provincie Noord-Holland. In 2016 zal de provincie € 300 miljoen investeren in onderhoud, verbetering of uitbreiding van wegen en vaarwegen. De provincie investeert ook in efficiënter werken om de hinder voor weggebruikers en omwonenden te beperken. Dat is ook goed nieuws voor de transportsector.

Verbeteren en uitbreiden infrastructuur
De investeringen voor het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur bedragen € 200 miljoen. Daarnaast wordt ruim € 100 miljoen geïnvesteerd in het onderhoud aan wegen en vaarwegen.

Naast de aanleg van de N23 Westfrisiaweg en de herinrichting van de N241, wordt de N244 bij Purmerend verdubbeld en komt er een nieuwe Wilhelminasluis en Zaanbrug in Zaanstad. De verkeerssituatie op de Velsertraverse wordt aangepast om de doorstroming en daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren. 
 
Knelpunten
Het vrachtverkeer maakt veelvuldig gebruik van de provinciale wegen. Ondanks de investeringen zijn er nog een aantal knelpunten die vragen om aanpak op korte termijn, zoals de ontbrekende verbinding A8-A9, de verbinding N205 en N206, de doortrekking van de N240 bij Medemblik en de bereikbaarheid van Den Helder.

Gaten in Oost-Westverbinding
De N23, de Westfrisiaweg, wordt tussen Alkmaar en Stedebroec uitgebreid tot een 2x2 autoweg. Om de Oost-Westverbinding tussen Alkmaar een Zwolle te voltooien is verdere uitbreiding nodig tot Zwolle. Deze verbinding is bedoeld om de Noord-Zuid verbindingen in de provincie te ontlasten. De provincie Flevoland moet hiervoor uiteraard ook over de brug komen. Noord-Holland zet in ieder geval een stap in de goede richting.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur