TLN tevreden over inzet minister voor digitale vrachtbrief

TLN is tevreden met de inzet van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu op het toestaan van de digitale vrachtbrief (de e-CMR) in het grensoverschrijdend goederenvervoer.

​​Zij zal dit op verzoek van de Vaste Kamercommissie de komende tijd op een aantal manieren vormgeven. ​De minister gaat allereerst haar EU-collega’s aanspreken op ratificatie van het e-protocol onder het CMR-verdrag. Dat is noodzakelijk om binnen een land überhaupt een e-CMR te mogen gebruiken, laat staan grensoverschrijdend. 

Benelux-beschikking

Ten tweede heeft de minister het Benelux-secretariaat verzocht om na te gaan of een Benelux-beschikking voldoende is om de e-CMR binnen de Benelux toe te staan. Er lopen op dit moment al voorbereidende gesprekken over zo’n ‘Benelux-pilot’. Ten derde heeft de minister het dossier aangekaart bij de Europese Commissie. 

Papierloos transport

Voor TLN is de digitale vrachtbrief een belangrijk onderwerp in haar strategie naar een papierloos transport. Het rijden met digitale vrachtbrieven kan alleen in Nederland al 180 miljoen euro aan administratieve lasten besparen, doordat veel handelingen niet meer nodig zijn. Ook kan facturatie automatisch gebeuren als de lading is afgeleverd. 

E-protocol CMR​

Tenslotte liggen er kansen voor verdere efficiencywinst omdat de planning nog beter kan worden afgestemd op verwachte tijdstippen van levering. Op dit moment zijn veel EU-lidstaten (nog) niet aangesloten bij het e-protocol CMR. Hierdoor is de digitale vrachtbrief nog maar beperkt bruikbaar bij grensoverschrijdend vervoer.

Gerelateerde onderwerpen

e-CMR