TLN verheugd door aanhouding Roemeense bende

Roemeense bende opgerold

Afgelopen weekend is een groep Roemenen aangehouden die rijdende voertuigen hebben overvallen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) deelde informatie van leden met politie, waardoor de groep kon worden aangehouden.

​TLN is vorig jaar zomer begonnen met het verzamelen van informatie van haar leden over rijdende berovingen. De informatie is doorgezet naar de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid (Nationale Politie). De gerichte inzet door politie en Openbaar Ministerie en de intensivering van de samenwerking met TLN, in combinatie met het delen van informatie heeft tot goede resultaten geleid.

24/7 aangifte

Iedere ondernemer kan 24 uur per dat aangifte doen van ladingdiefstal via 088-0087444. Met het aangifteloket willen het bedrijfsleven en de politie het aantal ladingdiefstallen terugdringen. Het is daarom belangrijk dat ondernemers naast aangiften ook melding maken van verdachte situaties. Uit de kwartaalcijfers van de Landelijke Eenheid blijkt dat het aantal ladingdiefstallen en pogingen daartoe in het eerste kwartaal 46% hoger ligt dan hetzelfde kwartaal in 2016.

Aanpak

Het is van groot belang dat het hoofdwegennet in Nederland veilig is en dat de positie van Nederland als ‘gateway-to-Europe’ behouden blijft. De aanpak van transportcriminaliteit is door intensieve lobby van TLN benoemd tot speerpunt binnen het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Het NPC richt zich op de aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven. In het ‘Actieplan Transportcriminaliteit 2017 – 2018’ werken partijen samen om transportcriminaliteit tegen te gaan.

Gerelateerde onderwerpen

Kwaliteit, veiligheid en milieu; Criminaliteit