TLN vraagt Tweede Kamer om neutralisatie Belgische kilometerheffing

‘Neutraliseer de gevolgen van de Belgische kilometerheffing gedeeltelijk en voorkom verdere lastenverhogingen voor de transportsector.’ Dat schrijft TLN vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

​TLN roept de Tweede Kamer op om er bij de minister van Infrastructuur & Milieu op aan te dringen de negatieve gevolgen van de Belgische kilometerheffing met de extra overheidsinkomsten zo veel mogelijk te neutraliseren en verdere lastenverhogingen voor de transportsector te voorkomen.

​Lastenverzwaring Nederlandse transportsector

Op 1 april 2016 heeft België voor vrachtverkeer vanaf 3,5 ton een kilometerheffing ingevoerd en gelijktijdig het Eurovignet afgeschaft. Nu moeten Nederlandse vervoerders die door België rijden én het Eurovignet én de Belgische kilometerheffing betalen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Financiën en TLN hebben vastgesteld dat dit voor de Nederlandse transportsector een lastenverzwaring is van zo’n € 60 miljoen per jaar. 

Meer inkomsten voor Nederland

Tegelijkertijd leidt de uittreding van België uit het Eurovignetverdrag tot extra inkomsten voor de Nederlandse overheid, omdat de inkomsten van het Eurovignet alleen nog over de resterende deelnemende landen worden verdeeld. Ook verschuift de rand van het Eurovignetgebied naar Nederland en zullen ook niet-Nederlandse vervoerders in Nederland een vignet aanschaffen. TLN schat dat de Nederlandse overheid hierdoor op jaarbasis € 13 miljoen extra zal ontvangen.

Gedeeltelijke neutralisatie lastenverhoging

TLN heeft de ministeries van I&M en Financiën voorgesteld om de extra inkomsten te gebruiken om de lastenverzwaring voor de transsportsector als gevolg van de Belgische kilometerheffing gedeeltelijk te neutraliseren. Dat zou kunnen door verlaging van de tarieven van het Eurovignet voor milieuvriendelijke vrachtauto’s, vrijstelling van het Eurovignet voor elektrische vrachtauto’s of verlaging van de tarieven van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s tot het Europees minimum. Het ministerie van I&M staat niet open voor het TLN-voorstel en lijkt zich zelfs te gaan inzetten voor een verhoging van de Eurovignettarieven voor alle emissieklassen behalve Euro VI. TLN roept de Tweede Kamer dan ook op om de gevolgen van de Belgische kilometerheffing gedeeltelijk te neutraliseren en verdere lastenverhogingen voor de transportsector te voorkomen.​​

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing