TLN waarschuwt: fileschade vrachtverkeer 1 miljard

De noodzaak om te investeren in knelpunten op de Nederlandse wegen neemt toe nu de filedruk opnieuw flink stijgt, tot op het niveau van vóór de crisisjaren.

De totale schade voor het bedrijfsleven, veroorzaakt door files op snelwegen, steeg in 2016 met 100 miljoen euro tot aan 1,2 miljard euro.

Onderzoek

In de Economische Wegwijzer 2017 presenteert TLN de top-20 van duurste files voor het vrachtverkeer in Nederland in 2016. Deze is samengesteld op basis van onderzoek van TNO, in opdracht van TLN.

Digitale kaart.jpg 

Duurste traject

Het duurste traject voor vrachtverkeer was de A4, tussen de knooppunten Burgerveen en Prins Clausplein (19,3 miljoen euro). Nummer twee op de lijst is de A15, tussen de knooppunten Ridderkerk en Gorinchem (13,2 miljoen euro). Gevolgd door de A12, tussen de knooppunten Gouwe en Oudenrijn (13 miljoen euro).

Sterke stijging

TLN maakt zich zorgen over de sterke stijging van de schade door files. Vooral omdat de schade in de toekomst nog verder oploopt. Volgens cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) stijgt het reistijdverlies tot 2022 met 28%.

Niet in het programma

TLN vraagt het kabinet snel de grote knelpunten op de Nederlandse wegen aan te pakken. Enkele knelpunten uit de file top-20 staan nog niet in het investeringsprogramma van het Rijk (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, MIRT). Dit zijn onder meer de knelpunten Barneveld-Apeldoorn op de A1 en Everdingen-Deil op de A2.

Niet snel genoeg

Een aantal trajecten uit de file top-20 staat wel al in het investeringsprogramma, maar wordt volgens TLN niet snel genoeg aangepakt. Hierbij horen de knelpunten Deil-Den Bosch op de A2 en Muiden-Eemnes op de A1.

  • Voor een overzicht van de TLN-wensen ten aanzien van de infrastructuur, klik hier
  • Voor een overzicht van de volledige file top-20, klik hier
  • Voor het TNO-rapport 'Economische Wegwijzer 2017', klik hier
  • Voor het TLN-achtergronddocument 'Economische Wegwijzer 2017', klik hier
  • Voor het digitale overzicht van de TLN-wensen en file top-20, klik hier

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur