TLN/FENEX: staatssecretaris Van Dam onderneem actie tegen tarieven NVWA

Recentelijk heeft de Raad van State een advies uitgebracht aan staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) over de NVWA-tarieven. Voor de zomer had de Tweede Kamer – mede op advies van TLN/Fenex – om een dergelijk advies verzocht.

​​Het kritische advies van de Raad van State is duidelijk: te veel kosten van NVWA-inspecties worden doorberekend aan het bedrijfsleven. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State hebben TLN, FENEX, Deltalinqs, EVO, het AIP, het Groente en Fruithuis en Havenbedrijf Rotterdam een gezamenlijke brief gestuurd naar staatsecretaris Van Dam. In de brief roept het bedrijfsleven de staatssecretaris op het advies van de Raad van State op te volgen en niet langer de problemen met de NVWA naast zich neer te leggen. 

Tarieven NVWA niet conform ‘Maat Houden’

De Tweede Kamer had de Raad van State gevraagd onderzoek te doen of de doorbelasting van de  tarieven van de NVWA conform het kabinetsbeleid ‘Maat Houden’ is . De Raad van State maakt in haar adviesrapport een duidelijk onderscheid tussen toelatingskosten (waaronder vergunningen, erkenningen en keuringen) en toezichtkosten. Hierbij wordt aangegeven dat toezichtkosten grotendeels uit algemene middelen betaald zouden moeten worden. De huidige praktijk is echter anders.
Rekening niet langer (volledig) naar het bedrijfsleven
In de brief aan de staatssecretaris geeft het bedrijfsleven nogmaals aan dat de rekening voor kostenposten, zoals toezichtontwikkeling, onterecht wordt neergelegd bij het bedrijfsleven. Ook benadrukken de organisaties dat als gevolg hiervan de tarieven in Nederland hoger liggen dan in omringende landen en dat dit onze concurrentiepositie verslechtert. Daar moet een einde aan komen.

Actie staatssecretaris gewenst

TLN/FENEX doen opnieuw een dringende oproep aan de staatssecretaris om invulling te geven aan een reële toerekening van inspectiekosten aan het bedrijfsleven: het doorbelasten van toelatingskosten is gerechtvaardigd. Toezichtkosten zouden uit algemene middelen gefinancierd moeten worden. Tot op heden was de staatssecretaris niet gevoelig voor argumenten van het bedrijfsleven. TLN/FENEX eisen met het advies van de Raad van State echter dat de staatssecretaris nu actie onderneemt.

Gerelateerde onderwerpen

Levensmiddelen; Zeehavenlogistiek; Opslag- en Distributielogistiek; Luchtvrachtlogistiek; Diervoedervervoer; Geconditioneerd transport