Tachograafverordening verduidelijkt: 'Alle tijd invoeren'

TLN benadrukt het al langere tijd in haar voorlichting over de rij- en rusttijden en digitale tachograaf: chauffeurs moeten manueel alle tijd verantwoorden die de bestuurderskaart niet in de tachograaf aanwezig is.

​De Europese Commissie heeft de regels voor de digitale tachograaf op haar website verduidelijkt in de vorm van een Commission Clarification Note. Handhavers in diverse landen willen hiermee nog wel eens verschillend mee omgaan. Vandaar dat de Commissie deze Note heeft opgesteld.

Het gaat niet om nieuwe wetgeving, maar om een extra duiding van een artikel uit de nieuwste tachograafverordening. In feite geldt de manuele invoer al vanaf maart 2015. TLN hamert hier al langere tijd op tijdens haar themabijeenkomsten, workshops en trainingen.

Alle activiteiten

Hoe zit het precies? Chauffeurs moeten bij controles onderweg alles van de huidige dag en van voorgaande 28 dagen kunnen laten zien. Wanneer de bestuurderskaart geplaatst is, wordt automatisch rijden, rust, ander werk of beschikbaarheidstijd geregistreerd.

Wanneer de bestuurderskaart verwijderd is geweest en deze wordt weer geplaatst, dan moet de chauffeur ALLE tijd tussen kaartverwijdering en kaartplaatsing verantwoorden. Manueel kan dan rust, ander werk of beschikbaarheidstijd toegevoegd worden.

Als de chauffeur bijvoorbeeld na het weekend de bestuurderskaart weer plaatst, dan moet eerst de wekelijkse rust manueel toegevoegd worden. Of wanneer een chauffeur voorafgaand aan het plaatsen van een bestuurderskaart eerst een uur ander werk verricht, dan moet ook dit uur ander werk manueel toegevoegd worden.

Belangrijk is dat alle tijdsblokken op de bestuurderskaart dichtgetimmerd worden, zodat er onderweg geen ‘gaten’ geconstateerd worden.

Verschillende invoer

TLN signaleert het probleem dat per merk (Stoneridge en VDO) en per generatie tachograaf de invoer verschillend is. Het manueel toevoegen is bij de eerste generatie digitale tachografen in bepaalde situaties onmogelijk. Bij deze eerste generatie digitale tachografen of als de invoer extreem uitvoerig is, dan mag een chauffeur de verklaring van activiteiten gebruiken.

Tijdens de Versnelde trainingen Rij- rusttijden en digitale tachograaf van TLN wordt van de verschillende merken en verschillende generaties de juiste wijze van manuele invoer nader toegelicht.

Onjuist bedienen tachograaf

Tot de meest gemaakte fouten bij de bediening van de tachograaf behoren geen of onjuiste manuele invoer en het activeren van de verkeerde activiteit.

Belangrijk is manueel aan te geven wat er vanaf de laatste kaartuitname tot de actuele kaartinvoer is gebeurd. Dat kan bijvoorbeeld gaan om rust, beschikbaarheidstijd of ander werk, zoals andere werkzaamheden verricht voorafgaand aan een dienst. Niet elke tachograaf vraagt hier automatisch naar. Selecteer tijd en de juiste activiteit in de tachograaf: rust, ander werk of beschikbaarheidstijd. Dit moet overeenkomen met de werkelijke activiteit.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de genoemde onderwerpen? De komende maanden staan er nog diverse Versnelde trainingen Rij- rusttijden en digitale tachograaf gepland. Zie voor de data de TLN agenda module.

Daarnaast organiseert TLN op 8 september (in Gorinchem) en op 4 oktober (in Assen) nog twee themabijeenkomsten over bedrijfscontroles en de rij- en rusttijden. Ook hier komen deze onderwerpen aan de orde.

Gerelateerde onderwerpen

Tachograaf