Tarieven Vlaanderen bekendgemaakt

Vlaanderen heeft haar tarieven voor de naderende kilometerheffing bekendgemaakt. TLN is en blijft van mening dat de Belgen een verkeerde manier van invoering van een kilometerheffing kiezen. Op dit moment spreekt de Belgische transportsector met het ministerie over compensatiemaatregelen voor Belgische transportbedrijven.

Vlaanderen heeft gisteren als eerste van de drie Belgische gewesten de tarieven voor de naderende kilometerheffing bekend gemaakt. De invoering van de kilometerheffing in België is voorzien op 1 april 2016. Vrachtauto’s gaan afhankelijk van gewicht en euroklasse tussen de 7,5 en 20 cent per kilometer betalen. 

Euronorm3,5-12 ton12-32 ton>32 ton
Euronorm 00.1460.1960.200
Euronorm 10.1460.1960.200
Euronorm 20.1460.1960.200
Euronorm 30.1260.1760.180
Euronorm 40.0950.1450.149
Euronorm 50.0740.1240.128
Euronorm 60.0740.1240.128


Er hoeft niet te worden betaald in de havengebieden, op de N49 tussen Zelzate en Westkapellen en naar en in de Liefkenshoektunnel waar de huidige tolheffing zal worden voortgezet. De opbrengsten worden geschat op 310 miljoen euro per jaar waarvan zo’n 30 procent zal worden herinvesteerd in de infrastructuur.

Heffing eenzijdig en kortzichtig
TLN is en blijft van mening dat de Belgen een verkeerde manier van invoering van een kilometerheffing kiezen. Los van verdere inhoud: de Vlaamse minister Weyts slaat de plank waarmee hij de heffing het land in slaat, fundamenteel mis. Hij stelt dat met deze maatregel de vele buitenlandse vrachtauto’s ook meebetalen aan zijn wegennet. Dat is echter reeds het geval met het Eurovignet dat buitenlandse vrachtautochauffeurs moeten aanschaffen voordat zij in België mogen rijden.

TLN vindt het kwalijk dat de heffing geen onderdeel is van een integraal pakket van bouwen, benutten en beprijzen. Dat maakt de maatregel eenzijdig en kortzichtig. Belangrijke omissie: personenauto’s zijn niet opgenomen in het voorstel, terwijl zij juist voor de files zorgen. Dat maakt dat de transportsector met kostenverhogingen te maken krijgt zonder dat er voordelen in de vorm van een betere doorstroming voor in de plaats komen. Ten slotte vindt TLN de heffing uiterst grillig en onvoorspelbaar. Elk gewest mag een eigen tarief vaststellen en weer wijzigen. Dit is lastig werken voor transportbedrijven die vaak langlopende afspraken over vrachttarieven maken met klanten.

Aantasting concurrentiepositie onaanvaardbaar
Op dit moment spreekt de Belgische transportsector met het ministerie over compensatiemaatregelen voor Belgische transportbedrijven. Het lijkt zeker te zijn dat België het Eurovignet afschaft en de tarieven voor het vignet voor Nederlandse vervoerders gelijk zullen blijven. Nederland mag het tarief immers niet eenzijdig verlagen. Afschaffen van het Eurovignet vindt TLN geen optie. Immers, 'Financiën' zal in reactie daarop de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor Nederlandse vrachtauto's willen verhogen om gelijke opbrengsten te houden. In combinatie met de op dit moment bekende tarieven betekent dit een kostenverhoging voor Nederlandse transportbedrijven die op en door België rijden van naar verwachting 36 miljoen euro. Naast de afschaffing van het Eurovignet spreken de Belgen over verlaging van de wegenbelasting tot het Europees toegelaten minimum en volledige afschaffing voor kleinste vrachtauto’s. Ook spreken ze over aftrekken van kilometerheffing van vennootschaps- en persoonsbelasting. Ten slotte wordt er op dit moment gesproken over andere compenserende maatregelen voor de Belgische sector, zoals de aftrekbaarheid van de kilometerheffing van de vennootschapsbelasting.

Het kan wat TLN betreft niet zo zijn dat de invoering van de Belgische kilometerheffing de concurrentiepositie van de Nederlandse vervoerders schaadt. Met name in de grensstreek zal dit leiden tot verlies van marktaandeel ten gunste van de Belgische vervoerders. Zodra duidelijk is of en hoe de Belgische transportsector gecompenseerd wordt voor deze kilometerheffing, gaat TLN in overleg met onze overheid om te praten hoe dit nadeel voor de Nederlandse sector voorkomen kan worden. Op dit moment voeren we reeds oriënterende gesprekken over welke mogelijkheden er daarvoor zijn (SB).

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland