Tarieven en wegennet gepubliceerd

De projectorganisatie die de invoering van de kilometerheffing voor vrachtverkeer in België voorbereidt, heeft overzichten van de tarieven en het toepasselijke wegennet in de drie Belgische gewesten gepubliceerd.

Via de onderstaande links kunt u de documenten downloaden. LET OP: de tarieven voor Vlaanderen en Brussel zijn vrijgesteld van btw. Over de tarieven van Wallonië dient nog btw te worden betaald.

Tarieven Belgische kilometerheffing

Netwerk kilometerheffing België voor Vlaanderen

Netwerk kilometerheffing België voor Brussel

Netwerk kilometerheffing België voor Wallonië   

TLN gaat de invoering van de kilometerheffing in België niet kunnen tegenhouden. We richten ons dan ook op een goede voorbereiding van onze leden, zodat zij vanaf 1 april 2016 beslagen ten ijs komen. We houden de discussie in België over compensatie van de Belgische sector goed in de gaten. De concurrentiepositie van onze Nederlandse sector mag immers niet verslechteren. Daarom lobbyen we ook bij onze ministeries van Infrastructuur en Milieu voor behoud van het Eurovignet en gelijkblijvende tarieven. Daarnaast stijgen vanwege het vertrek van de Belgen uit het Eurovignetverdrag de inkomsten van onze nationale overheid. TLN vindt dat die extra inkomsten moeten worden teruggegeven aan de sector in de vorm van een verlaging van de MRB voor vrachtauto's tot op het Europese minimumniveau in de Eurovignetrichtlijn. 

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland