Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen ondertekend

Minister Schultz van Haegen heeft het tracébesluit voor de aanpak van de A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen.

​Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen ondertekend. De drukte op de A1 vormt al jaren een knelpunt in de spits. Het traject tussen Apeldoorn-Zuid en Knooppunt Beekbergen wordt daarom verbreed. Met deze maatregel verbetert de doorstroming van het verkeer op de A1 ter hoogte van Apeldoorn aanzienlijk. De werkzaamheden starten in 2016. Schultz: “Met de verbreding van de A1 zal de doorstroming van het verkeer aanzienlijk verbeteren. We kunnen met extra rijstroken op de A1 het drukke vrachtverkeer sneller afwikkelen en geven tevens een impuls aan de bereikbaarheid van de regio.”

Tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen wordt de A1 aan beide zijden uitgebreid met een extra rijstrook voor in- en uitvoegend verkeer. Daarnaast wordt er een viaduct aangelegd om verkeer van de A1 uit de richting Deventer sneller en veiliger te laten doorstromen naar de A50 richting Arnhem. Dit viaduct komt in de plaats van de huidige verbindingslus (klaverblad). Als gevolg hier van zijn er aanpassingen nodig aan de westzijde van de A50 waar het viaduct op de A50 uitkomt. Daar komt een extra rijstrook tussen het knooppunt Beekbergen en verzorgingsplaats de Brink.

Geluidsarm asfalt
Op een aantal wegdelen komt geluidsarm asfalt. Het gaat om een deel van het wegvak tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen, de verbindingsweg vanuit Zwolle richting Amersfoort en een deel van de nieuwe verbindingsweg vanuit Deventer richting Arnhem.

Ter inzage
Rijkswaterstaat legt het tracébesluit ter inzage van 15 april t/m 27 mei 2015. Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerp-tracébesluit naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen over het ontwerp-tracébesluit naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het tracébesluit in de Staatscourant beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het tracébesluit ligt ter inzage op de volgende plaatsen tijdens reguliere openingstijden:

  • het provinciehuis van de provincie Gelderland, te Arnhem;
  • het gemeentehuis van de gemeente Apeldoorn;
  • het kantoor van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn;
  • het kantoor van Rijkswaterstaat Oost-Nederland te Arnhem;
  • het Informatiecentrum van het ministerie van Infrastructuur en Milieu te Den Haag;
  • de bibliotheek van het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag.

Het tracébesluit is digitaal beschikbaar via de site van Directie Participatie: www.platformparticipatie.nl

Samenhang verbreding A1 Apeldoorn-Azelo
Op de A1 komt op dit moment veel vertraging voor. Het is een drukke weg die de Randstad, via Gelderland en Overijssel verbindt met het Duitse achterland. Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Overijssel en regio Stedendriehoek werken samen aan de verbreding van de A1 op het traject Apeldoorn-Azelo. De verbreding is gepland in drie etappes in de periode 2016 - 2028. Hierbij wordt eerst het gedeelte tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen aangepakt.
Voor meer informatie kijk op www.rws.nl/uitbreidinga1oost of bel met de informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002 (gratis).

Standpunt TLN
De A1 en meer specifiek het knooppunt Beekbergen zijn voor het vrachtverkeer belangrijke schakels in het wegennet en het is dan ook goed te bemerken dat de realisatie van de opwaardering van de A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen steeds dichterbij komt. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar de opwaardering van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. TLN is verheugd over het feit dat het tracébesluit nu is ondertekend en dringt aan op een snelle realisatie van de plannen, waarbij de overlast tijdens de werkzaamheden voor het verkeer minimaal blijft. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur