Tracébesluit Blankenburgverbinding getekend

Vandaag werd bekend dat het tracébesluit voor de Blankenburgverbinding door minister Schultz van Heagen van Infrastructuur & Milieu is ondertekend.

​Vandaag werd bekend dat het tracébesluit voor de Blankenburgverbinding door minister Schultz van Heagen van Infrastructuur & Milieu is ondertekend. Daarmee is het tracé van de nieuwe verbinding tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg definitief vastgesteld en is opnieuw een belangrijke stap gezet naar de daadwerkelijke realisatie van de verbinding.

TLN is zeer tevreden over de snelheid waarmee relatief kort op het ontwerp-tracébesluit nu het definitieve tracébesluit is genomen. De nieuwe verbinding onder de Nieuwe Waterweg is van groot belang voor de doorstroming van het verkeer in de regio Rotterdam en het transport van en naar de Rotterdamse haven en het Westland in het bijzonder. De Blankenburgverbinding dient daarmee een zeer groot economisch belang voor vervoerders en logistiek dienstverleners en TLN heeft zich van het begin af aan hard gemaakt voor een spoedige realisatie van de verbinding.

Aandachtspunten TLN
TLN heeft wel een aantal aandachtspunten bij de realisatie van de Blankenbrugverbinding, die zij ook in een zienswijze op het ontwerp-tracébesluit kenbaar heeft gemaakt. Zo wordt op de nieuwe verbinding tol geheven en wat TLN betreft is het zaak dat het innen van die tol op een manier gebeurt waarop alle gebruikers de tol ook daadwerkelijk gaan betalen. Daarnaast verdwijnt door de komst van de Blankenburgverbinding de verzorgingsplaats Aalkeet langs de A20. Aangezien juist in de omgeving van Rotterdam een tekort is aan parkeerplaatsen voor vrachtauto's, is het zaak dat snel op andere locaties extra capaciteit wordt gecreeërd.

Planning en kenmerken
De nieuwe weg gaat als het goed is in de periode 2022-2024 open voor het verkeer, is 4,2 kilometer lang en loopt vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen tot aan de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Het gaat om een complex project waarbij de weg op twee plekken ondergronds gaat lopen. Via de ongeveer 950 meter lange Blankenburgtunnel loopt de verbinding onder de Nieuwe Waterweg/het Scheur en aan de noordzijde komt een landtunnel van ongeveer 510 meter, de Aalkeettunnel. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting. Het totale project kost ongeveer 1,1 miljard euro. Een deel daarvan, 316 miljoen euro, wordt uit tol bekostigd. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur