Tweede Kamer stemt in met aanpassing WAS

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de aanpassing van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Daarmee is invoering van ketenaansprakelijkheid voor het loon voor de vervoers- en expeditie overeenkomst een stap dichterbij gekomen.

De WAS is een bestaande wet die in 2015 van kracht is geworden. Tot nu toe vallen werkzaamheden die worden uitgevoerd onder een vervoersovereenkomst of een expeditie-overeenkomst niet onder deze wet. De WAS regelt onder andere de ketenaansprakelijkheid voor het loon. Vanaf begin volgend jaar zal de ketenaansprakelijkheid voor het loon ook van toepassing zijn op transport- en expeditie-activiteiten.

Juiste loon

 
De WAS regelt dat een werknemer die niet het juiste loon uitbetaald krijgt niet alleen een loonvordering in kan stellen bij zijn werkgever, maar ook bij zijn opdrachtgever. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Keurmerk

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving hebben TLN en EVO het initiatief genomen om te komen tot het keurmerk PayChecked in Transport. Dit keurmerk ziet erop toe dat een vervoerder zijn personeel op de juiste wijze uitbetaalt.​ Hierdoor kunnen vervoerders en verladers efficiënt en eenvoudig met elkaar zaken doen, en voldoen aan de eisen die de WAS stelt.

Gerelateerde onderwerpen

Wet aanpak schijnconstructies