Tweede Kamer tegen aanpassing bord milieuzones

De Tweede Kamer heeft in meerderheid tegen een voorstel van minister Schultz-Van Haegen gestemd om het bestaande verkeersbord voor de milieuzones aan te passen

De Tweede Kamer heeft in meerderheid tegen een voorstel van minister Schultz-Van Haegen gestemd om het bestaande verkeersbord voor de milieuzones aan te passen. Hierdoor gaat het bord niet gelden voor personen- en bestelauto's, zoals de minister en enkele gemeenten wilden. In de media wordt de indruk gewekt dat de Tweede Kamer hiermee een streep zet door de uitbreiding van de bestaande milieuzones in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Dit is echter niet het geval, zoals minister Schultz ook in een reactie op de stemming aangaf. Nederlandse gemeenten hebben de bevoegdheid om milieuzones of andere toegangseisen in te stellen. Daar verandert de stemming in de Tweede Kamer niets aan.

In de praktijk passen Utrecht en Rotterdam het verbodsbord voor een inrijverbod voor personenauto's toe. Met een onderbord geven ze aan voor welke personen- en bestelauto's dit geldt. Het bestaande milieuzonebord (c22a) blijft dus alleen gelden voor vrachtauto's.

Omdat de aangenomen motie alleen spreekt over personenauto's, vindt TLN het opmerkelijk dat de Tweede Kamer zich alleen over die voertuigen druk maakt. Kennelijk is het instellen van milieuzones voor vracht- en bestelauto's – en de daarmee gepaard gaande kostenstijging voor het bedrijfsleven – geen probleem voor de parlementariërs. Zolang de milieuzones voor vrachtauto's van kracht blijven, vindt TLN het logisch dat vergelijkbare toegangseisen ook voor andere voertuigcategorieën gelden. Dat is ook afgesproken in het landelijk convenant milieuzones, dat in 2006 door bedrijfsleven, gemeenten èn de landelijke overheid is ondertekend.

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones