Uitbreiding sancties Inspectie SZW

​Met de invoering van de gewijzigde Arbowet krijgt de Inspectie SZW de mogelijkheid om direct een boete op te leggen aan werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts of arbodienst.

Op dit moment wordt eerst nog een waarschuwing gegeven. Omdat het niet beschikken over een contract kan inhouden dat een werknemer belangrijke arbeidsgeneeskundige zorg wordt onthouden, is gekozen voor de zwaardere sanctie van een directe boete. Aan werkgevers die niet beschikken over een RI&E kon al een boete worden opgelegd.

Meer weten over de gewijzigde Arbowet? Meld u dan hier aan voor de gratis voorlichtingsochtend.

Gerelateerde onderwerpen

Preventie en verzuim