Vrachtautoverbod ’s-Gravendijkwal

De gemeente Rotterdam organiseert een gebruikerssessie voor ondernemers die via de website van de gemeente een ontheffing aan hebben gevraagd voor het verbod voor vrachtverkeer op de 's-Gravendijkwal.

​​​De luchtkwaliteit op de ’s-Gravendijkwal in Rotterdam voldoet niet aan de norm en moet verbeterd worden. Hiervoor heeft de gemeenteraad van Rotterdam besloten om een aantal maatregelen te nemen. Een van de maatregelen is een vrachtautoverbod op de ’s-Gravendijkwal en omgeving. Gedetailleerde informatie over deze maatregel is te vinden op: www.rotterdam.nl/gdw

Aanvragers ontheffing gezocht
Het gebied rond de 's-Gravendijkwal blijft beperkt bereikbaar voor vrachtauto’s die in het gebied moeten zijn. Dit is mogelijk doordat op bepaalde wegvakken geen verbod geldt. Zie ook deze kaart. Om op de wegvakken te komen waar wel een verbod komt, is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen. Dit kan een dag- of een langdurige ontheffing zijn. Om ontheffingen aan te vragen heeft de gemeente Rotterdam een applicatie gebouwd waarmee digitaal ontheffingen aangevraagd kunnen worden via MijnLoket. Voor deze applicatie organiseert de gemeente Rotterdam een gebruikersessie.

Doel gebruikersessie
Het doel van de gebruikersessie is om wensen voor eventuele verbetering te inventariseren zodat de gemeente die wensen in een volgende versie van de applicatie eventueel kan aanpassen. Het is uiteraard geen verplichting om aan de gebruikersessie deel te nemen. Vanuit het project 's-Gravendijkwal biedt de gemeente de mogelijkheid aan als daar behoefte aan is. De sessie zal beginnen met een korte uitleg over het project en vervolgens krijgen de deelnemers het verzoek om fictief ontheffingen aan te vragen op de website. De gemeente is vooral op zoek naar planners en logistiek medewerkers die na 5 januari 2015 ook daadwerkelijk een ontheffing voor de 's-Gravendijkwal willen gaan aanvragen of dat al hebben gedaan. 

Verbod staat niet ter discussie
De insteek van de gebruikersessie is de applicatie beter te maken in het gebruik. De sessie is niet bedoeld om het vrachtautoverbod ter discussie te stellen. TLN is hiermee in goed overleg met de gemeente reeds akkoord gegaan. De sessie zal ongeveer twee uur duren en wordt gehouden in De Rotterdam aan de Wilheminakade in Rotterdam (route). In overleg met de geïnteresseerden wordt een dag en moment uitgekozen voor de sessie.

Interesse?
Wilt u de gebruikersessie bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden bij Leander Hepp van TLN via lhepp@tln.nl of 06-22943138. Ook met vragen of opmerkingen over het vrachtautoverbod op de 's-Gravendijkwal en begeleiding bij het aanvragen van een ontheffing kunt u hier terecht. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur