Update: invoering kilometerheffing België

De invoering van de kilometerheffing voor vrachtverkeer in België lijkt er nu echt te gaan komen. TLN vindt de huidige vorm waarin onze zuiderburen het systeem willen invoeren een slecht plan: kortzichtig en kostenverhogend. Bovendien heeft België het Eurovignetverdrag nog niet opgezegd. TLN pleit voor beperking van de kostenverhoging, maar dat zal ontzettend lastig worden. Teruggave van accijns is een optie, evenals het verlagen van de kosten voor een dagvignet.

Alles wijst erop dat het gaat gebeuren: de invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer in België. Telkens verdween de discussie weer naar de achtergrond en laaide vervolgens weer op. Maar, het lijkt er nu toch echt van te komen. Begin dit jaar zijn binnen- en buitenlandse belanghebbenden waaronder TLN door de Belgische uitvoerders (ViaPass en Satellic) uitgebreid geïnformeerd over de achterliggende processen en techniek die voor inning van de kilometerheffing moeten gaan zorgen. Inclusief de planning. Alles leek klaar te staan voor de start op 1 februari 2016. Echter, het rommelt nog bij onze zuiderburen.

1 juli cruciaal

De onderhandelingen over de tarieven zijn nog niet afgerond. Complicerend daarbij is dat verschillende gewesten zelf mogen bepalen hoeveel tol ze gaan heffen. Er is ook nog niet aangetoond dat voldaan wordt aan de geldende Europese tolrichtlijn. Maar nog veel belangrijker: de Belgen hebben het Eurovignet-verdrag nog niet opgezegd. Dat moet uiterlijk negen maanden voorafgaand aan de invoering van de kilometerheffing. Onze Belgische zusterorganisatie FEBETRA heeft deze week bevestigd dat de invoeringsdatum inderdaad is uitgesteld van 1 februari naar 1 april 2016. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli van dit jaar de opzeggingsbrief binnen moet zijn. Tot dat moment blijft elke datum van invoering onzeker.

TLN: kortzichtig en kostenverhogend, dus slecht plan

TLN is tegen de vorm waarin de Belgen de kilometerheffing willen invoeren. Als er al een kilometerheffing wordt ingevoerd, dan wél gelijktijdig voor alle modaliteiten: auto, motorfiets, bus en vrachtauto. Juist in België, waar onderzoek heeft aangetoond dat met name personenauto's voor de meeste files zorgen. TLN vindt ook dat het onderdeel moet zijn van een breed pakket aan maatregelen: Bouwen, Benutten én Beprijzen. Dat is nu niet het geval. Vervolgens moeten opbrengsten van een kilometerheffing geïnvesteerd worden in diezelfde infrastructuur. Daarover heeft de Belgische overheid geen enkele toezegging gedaan.

Tenslotte: de invoering van de kilometerheffing in België zorgt voor een kostenverhoging voor Nederlandse transportbedrijven die naar of door België rijden. Zij betalen naast het Eurovignet vanaf het moment van invoering óók een bedrag per gereden kilometer. TLN wil deze kostenverhoging natuurlijk beperken. Helemaal als Belgische vervoerders onder druk van de huidige lobby straks gecompenseerd gaan worden. Hierdoor verslechtert de concurrentiepositie van de Nederlandse vervoerder.

Beperken van kostenverhoging lastig

Een beperking van de kostenverhoging voor Nederlandse vervoerders als reactie op invoering van kilometerheffing in België zal echter ontzettend lastig worden. TLN gaat daarover zo spoedig mogelijk in gesprek met het ministerie van Financiën. Afschaffen van het Eurovignet vindt TLN geen optie. Immers, 'Financiën' zal in reactie daarop de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor Nederlandse vrachtauto's willen verhogen om gelijke opbrengsten te houden. Dit leidt tot dubbele kosten voor Nederlandse vervoerders die naast deze verhoging nog een Eurovignet voor overige verdragslanden moeten aanschaffen. Het leidt ook tot concurrentievoordeel voor buitenlandse vervoerders die hier natuurlijk géén MRB betalen. En het resulteert tenslotte in een forse lastenverzwaring voor vervoerders die momenteel weinig gebruik maken van het Eurovignet of daarvan zijn vrijgesteld.

Een optie is wel dat accijns wordt teruggegeven aan de transportsector. Immers, de kilometerheffing in België zal ervoor zorgen dat minder vrachtverkeer zal omrijden via België om daar de tank nog even vol te gooien. Er zal dus weer méér in Nederland getankt gaan worden. Ook het verlagen van het tarief voor een dagvignet is een mogelijkheid.

Actie voorzitter richting ministers

Voorzitter Arthur van Dijk roept de ministers van Infrastructuur&Milieu en Financiën op om in actie te komen. Actie betekent voor ons: in België pleiten voor een eerlijke invoering van de kilometerheffing dus voor álle verkeersdeelnemers, in een integraal pakket van maatregelen en met toezeggingen over het herinvesteren van de opbrengsten. 'Dit is de zoveelste maatregel die indruist tegen een level playing field voor de transportsector in Europa', aldus Van Dijk. Omdat de politieke besluitvorming in België nagenoeg is afgerond, zal het voorkomen van kilometerheffing in België en erg lastig zijn. Arthur van Dijk lobbyt dus ook voor acceptabele tarieven en gelijkwaardigheid daarvan in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Om het voor ons niet leuker te maken, maar wel goedkoper en makkelijker (SB).

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland