Vrachtautoverbod 's-Gravendijkwal

Het vrachtautoverbod op de 's-Gravendijkwal in Rotterdam is nu ruim drie maanden geldig. Hierbij de laatste stand van zaken.

Zoals eerder aangegeven heeft Rijkswaterstaat toegezegd borden op de A20 en A13 te plaatsen zodat het vrachtverkeer dat niet in het gebied hoeft te zijn, het gebied ook daadwerkelijk mijdt. Deze bewegwijzering is deze week geplaatst. Vrachtverkeer richting Rotterdam-Centrum-Zuid wordt nu vanaf de ring geleid via de S114 (Tjalklaan - Westzeedijk).

Daarnaast worden de verbodsborden in het gebied voorzien van onderborden die aangeven dat het verbod niet geldt voor 100% elektrische vrachtwagens, ontheffinghouders en hulpdiensten. De voorbereidingen voor het plaatsen van de onderborden lopen op dit moment.

Ontheffingen en onterechte kosten
De gemeente Rotterdam heeft een signaal ontvangen dat er, al dan niet opzettelijk, soms onterechte kosten voor ontheffingen in rekening worden gebracht. De gemeente adviseert u er alert op te zijn dat bedrijven niet meer dan de legeskosten voor een dagontheffing (€ 11,80) in rekening hoeven te brengen. Heeft een bedrijf een langdurige ontheffing, dan geldt deze voor werkzaamheden gedurende een langere periode. De kosten hiervoor bedragen € 125,- per langdurige ontheffing. Het is natuurlijk aan bedrijven zelf om deze kosten eventueel met een administratieve verhoging al dan niet door te rekenen per klant.

Postcodecheck
Wilt u het gebied in rijden met een vrachtwagen, maar weet u niet of u dan een ontheffing nodig heeft? Dan is er binnenkort de mogelijkheid om een postcodecheck in te vullen op de website. Deze check geeft – op basis van de ingevoerde postcode en huisnummer– aan of u een vergunning nodig heeft om op de plaats van bestemming te komen, of dat de bestemming zonder ontheffing bereikbaar is.

Trillingen
Om de zorgen van bewoners in het gebied over trillingen te toetsen zijn er tijdens de 1-meting op diverse locaties in het gebied trillingsmetingen uitgevoerd. Aan de hand van het overkoepelende trillingsonderzoek is inzicht te verkrijgen op de kans of het vrachtverkeer door trillingen schade aan gebouwen kan veroorzaken. Door deze metingen gelijktijdig met de verkeersmeting uit te voeren, is een analyse te maken van de gevolgen van eventuele toename van het vrachtverkeer. De uitkomsten van deze metingen zal de gemeente over enkele dagen publiceren op de website www.rotterdam.nl/gdw.

Hoorzitting
Na de publicatie van het verkeersbesluit was het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit. Hier heeft de gemeente eerder over bericht. Uiteindelijk heeft de rechtbank in Den Haag de door Stichting Boulevard aangevraagde Voorlopige Voorziening buiten de zitting om af gedaan.

De openstaande bezwaren worden morgen door de Algemene Bezwaarschriften Commissie behandeld. De uitkomsten van deze hoorzitting zal de gemeente communiceren als de uitspraak bekend is.

Monitoring
De resultaten van de nulmeting staan in een interactieve PDF op www.rotterdam.nl/gdw onder het kopje 'monitoring en evaluatie'. Over enkele weken plaatst de gemeente daar ook de uitkomsten van de (minder uitgebreide) 1-meting, waarmee ze monitort hoe de situatie is veranderd na invoering van het vrachtautoverbod. Het doel van de 1-meting is inzicht te krijgen in eventuele onvoorziene situaties en de mate van naleving van het verbod. In juni 2015 wordt de uitgebreide 2-meting uitgevoerd met daaraan gekoppeld de evaluatie.

Criteria verslechtering
In het onderliggende besluit voor het vrachtautoverbod staat letterlijk: '… Om verslechtering in het gebied tussen Beukelsdijk, Heemraadssingel, Rochussenstraat en de 's-Gravendijkwal te voorkomen (t.a.v. luchtkwaliteit, verkeer en verkeersveiligheid), is ... '.

Om aan te geven wat verslechtering is, is nagegaan hoe kan worden vastgesteld of er sprake is van een verslechtering in het projectgebied. Er is een aantal criteria bepaald dat aangeeft of er niet of wel aanpassing / aanvullende maatregelen nodig zijn. Naast deze criteria worden ook enkele analyses uitgevoerd. Deze geven een beter beeld van de situatie, waardoor de criteria realistisch toepasbaar zijn.

De volledige aanpak, de analyses, de criteria en de toetsing kunt u vinden in deze PDF. Tijdens de evaluatie van die project worden de resultaten getoetst aan deze criteria.

Open Data
De ruwe data die door de gemeente verzameld is in de verkeersmetingen wordt onder de noemer 'Open Data' openbaar gemaakt. De data die beschikbaar wordt gesteld is geanonimiseerd, maar verder niet bewerkt. De monitoring in het kader van het vrachtautoverbod is het eerste project dat expliciet in de Rotterdam Open Data Store wordt gezet. Hoe en wanneer deze data exact openbaar wordt, is nog niet bekend. Zodra hier meer bekend over is, meldt de gemeente dat op eerdergenoemde website.

Vragen aan TLN?
Heeft u als lid van TLN vragen over dit bericht of ervaart u problemen met het aanvragen van een ontheffing, neemt u dan contact op met adviseur Leander Hepp via 06-22943138 of lhepp@tln.nl. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur