VK blijft belangrijke vervoerspartner

Nederlandse vrachtwagens reden in 2015 ruim 162 duizend keer met goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is het VK na Duitsland, België en Frankrijk al ruim vijftien jaar de belangrijkste buitenlandse bestemming van Nederlandse wegvoertuigen.

Hoewel het aandeel van Nederlandse transporteurs in het wegtransport naar het VK kleiner is dan tien jaar geleden, werd vorig jaar door Nederlandse vrachtwagens 2,5 miljoen ton aan goederen naar het VK gereden, aldus CBS. Bijna 70 procent van deze goederen waren bestemd voor de regio’s South East England, East en West Midlands en London. Naar Schotland ging 4 procent van alle goederen. Naar Wales en Noord-Ierland werd respectievelijk 2 en 1 procent gereden. Ruim de helft van de naar het Verenigd Koninkrijk vervoerde goederen bestaat uit landbouwproducten, levensmiddelen en chemische producten. Ongeveer een kwart van de landbouwproducten die over de weg hun bestemming vinden, zijn bloemen en planten.

Polen

Van alle vracht die in 2014 over de weg naar het VK werd vervoerd, ging meer dan een kwart met Britse vrachtauto’s. Nederlandse vrachtwagens vervoerden ruim 8 procent van de vracht. Van de buitenlandse transporteurs vervoerden alleen Poolse en Ierse voertuigen meer vracht naar het VK dan Nederlandse.Wel was in 2005 het aandeel van de vervoerde goederen door Nederlandse vrachtauto’s (12 procent) groter dan nu. Poolse vrachtauto’s zijn sindsdien steeds meer gaan vervoeren en hebben hun aandeel aanzienlijk vergroot. Hadden ze in 2005 (het jaar na toetreding van Polen tot de EU) nog 4,5 procent aandeel, in 2014 was dit opgelopen naar 17,5 procent. Poolse vrachtwagens laadden steeds vaker in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk vracht voor het VK.

Doorvoerland

Omgekeerd maakten Britse trucks 44 duizend keer de oversteek naar Nederland in 2014. Het vaakst werd naar Noord-Brabant gereden, gevolgd door de provincies Zuid- en Noord-Holland. In totaal vervoerden ze hierbij 356 duizend ton goederen, vooral voedingsmiddelen, chemicaliën en stukgoederen.
Naar Duitsland werden 66 duizend ritten gemaakt. Voor deze ritten naar Duitsland werd 51 duizend keer over Nederlands grondgebied gereden. Meer dan de helft van alle Britse trucks op de Nederlandse wegen gebruikt ons land uitsluitend als doorvoerland. In 2014 maakten Britse wegvoertuigen in totaal 785 duizend internationale ritten vanuit hun thuisland waarbij ze 9,3 miljoen ton goederen vervoerden. Van elke 100 ton had ruim 60 ton als bestemming buurland Ierland. Meer dan 80 procent hiervan was afkomstig uit de regio Noord-Ierland. Op het Europese vasteland reden Britse trucks vooral naar Frankrijk, gevolgd door België en Duitsland. Met een aandeel van bijna 4 procent van alle vervoerde goederen was Nederland de vijfde bestemming van wegvoertuigen uit het VK.

Brexit

De CBS cijfers geven volgens TLN nog een keer duidelijk aan dat het Verenigd Koninkrijk voor Nederlandse vervoerders al jarenlang de belangrijkste buitenlandse bestemming na Duitsland, België en Frankrijk is. Dat feit is nu extra relevant in het kader van het Britse besluit om de EU te gaan verlaten (Brexit). Dat besluit veroorzaakt veel onzekerheid en onduidelijkheid, zeker bij de Nederlandse vervoerders die actief zijn op het Verenigd Koninkrijk. Maar vooralsnog lijkt het ‘business as usual’ en gaan de zaken gewoon door. Al adviseert TLN haar leden in contact te treden met opdrachtgevers om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Zie hiervoor het artikel in Transport & Logistiek nummer 14 van 14 juli 2016.

Grote verschillen

Vergelijking van de twee jaren 2005 en 2014 en daar conclusies aan verbinden over een periode van tien jaar houdt risico’s in omdat het de ontwikkeling in de tussenliggende jaren niet belicht; die kan per jaar verschillen. Een blik op de achterliggende cijfers laat zien dat er zich in de reeks van jaren een continue trend aftekent. Zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse voertuigen. Maar vergelijking van deze twee jaren laat wel heel duidelijk de resultaten zien van de ontwikkelingen. CBS constateert dat het aandeel van de door Nederlandse vrachtauto’s naar het Verenigd Koninkrijk vervoerde goederen van 12 procent in 2005 is gedaald naar 8 procent in 2014. De onderliggende cijfers geven daar een verdieping aan. Zo is in die periode het Nederlands vervoerde gewicht naar het Verenigd Koninkrijk met 36 procent gedaald van 3,6 miljoen ton naar 2,3 miljoen ton. En dan heeft Nederland zich nog redelijk weten te handhaven: Duitse vervoerders zagen hun vervoerd gewicht naar het VK met 51 procent afnemen en Franse met 71 procent. Grote winnaars waren Hongarije en Polen, die hun vervoerd gewicht naar het VK met 168 procent respectievelijk 248 procent zagen stijgen. Bij de Poolse vervoerders zijn de volumes die ze hebben geladen in België, Duitsland en Frankrijk en gelost in het VK weliswaar sterk gestegen, maar het grootste deel - 45 procent - van het Poolse vervoer dat gelost wordt in het VK is door Poolse vervoerders geladen in Polen. Dat ladingaanbod is 180 procent gegroeid, wat voor een groot deel kan samenhangen met een toename in de buitenlandse handel tussen Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Binnenlands vervoer

De CBS cijfers betreffen voor Nederland ladingen die in Nederland zijn geladen en in het VK zijn gelost, dus internationaal wegtransport, bestaande uit bilateraal en derde landen vervoer. Een belangrijk onderdeel van het wegtransport maar niet de enige. Zo mogen we niet uit het oog verliezen dat in veel gevallen tegenover elke ton lading die internationaal is vervoerd minimaal ook een ton lading staat die binnenlands vervoerd is. Soms zelfs meer: voor iedere ton Nederlandse kaas die over de grens gaat, is in het begin van het productieproces eerst 10 liter ruwe melk bij de boer opgehaald en bij de kaasfabriek afgeleverd; binnenlands vervoer dus. Daarnaast kan een Nederlands internationaal transport naar het VK in een aantal gevallen gevolgd worden door cabotagevervoer. Deze CBS cijfers geven daar geen uitsluitsel over. Uit andere CBS cijfers blijkt dat er naast de 162 duizend ritten heen in 2015 er 98 duizend cabotage ritten waren.

Gerelateerde onderwerpen

Internationaal; Groot-Brittannië