Vacatures blijvende bron van zorg in logistiek

Goed personeel vinden blijft lastig voor logistiek ondernemers. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête over het eerste kwartaal 2019 van TLN. Het gaat redelijk goed met de sector maar zorgen over toenemende kosten en kleine marges blijven.

​41 procent van de transportondernemers geeft aan één of meer vacatures te hebben voor chauffeurs of ander personeel. Twee derde (67%) van de bedrijven heeft moeite met het vervullen ervan. Ondernemers ervaren steeds meer moeite met het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. Goede chauffeurs zijn moeilijk te vinden, zo lichten veel ondernemers toe.
Het wordt er niet makkelijker op. In het vierde kwartaal 2018 vond nog 63% het moeilijk vacatures te vervullen. De uitspraak “De goede chauffeur krijgen blijft een uitdaging” geeft de gevoelens van een aantal transportondernemers weer.

Minder of gelijkblijvende winst​

De economische groei blijft voor meer bedrijvigheid in de logistieke sector zorgen. Afvlakking van de groei is evenwel te zien in een dalende (37%) of gelijk gebleven (39%) bedrijvigheid in het eerste kwartaal van 2019 ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. De omzet is ten opzichte van een jaar geleden voor 43 procent van de transportondernemers gestegen. Dat het niet automatisch een positief gevolg heeft voor de marges toont het percentage ondernemers dat aangeeft een dalende of gelijkblijvende winst te boeken. Slechts amper een kwart (24%) geeft aan in het eerste kwartaal van 2019 meer winst gemaakt te hebben. 

Gestegen kosten​

Voor veel ondernemers (79%) is de kostprijs in het eerste kwartaal van 2019 gestegen. De toegenomen prijs van brandstof en personeel werden als voornaamste oorzaken genoemd voor de stijging van de kostprijs. Maar ook de verhogingen van tolgelden en dan met name de Duitse tol (Maut) veroorzaken volgens de transportondernemers stijgende kosten.  Vanaf 1 januari 2019 zijn  Nederlandse vervoerders in Duitsland gemiddeld 34 procent meer tol gaan betalen. 

Nieuwe tarieven​

Ook de prijzen die ondernemers berekenden voor hun diensten stegen in het eerste kwartaal, maar minder hard dan de kosten. 66 procent van de transportondernemers gaf aan dat hun prijzen stegen ten opzichte van het vierde kwartaal 2018. 74 procent rapporteert een prijsverhoging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De prijsstijging in het eerste kwartaal is normaal omdat in veel gevallen nieuwe tarieven worden overeengekomen op 1 januari. 

Afwachtend​

Ondernemers in transport en logistiek kijken overwegend positief naar de toekomst. Maar voor de  korte termijn staat een meerderheid afwachtend ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Het minst tevreden zijn de bedrijven over de prijzen en de winst. Onzekerheid over de ontwikkeling van de kosten en concurrentie spelen hierin een rol.
Voor specifieke gegevens over de conjunctuurmonitor zie hier.​

Gerelateerde onderwerpen