Veel bruggen gemeenten slecht onderhouden

Maar liefst de helft van gemeentelijke bruggen en viaducten is matig tot slecht onderhouden. Zo’n 40 procent dateert van voor 1980. Van bijna 1 op de 5 bruggen is het bouwjaar onbekend. Gemeenten trekken structureel te weinig geld uit voor onderhoud en beheer.

Niet meer dan de helft van de gemeentelijke betonnen bruggen worden goed onderhouden. Bij inspecties blijkt dat maar liefst de helft in matige tot slechte conditie verkeert. Er is bij 44 procent van de gemeenten geen concreet meerjarenbudget voor onderhoud en vervanging van kunstwerken. Slechts 28 procent van de gemeenten heeft een specifiek beheers- en beleidsplan dat aan de normen voldoet. Zo'n 40 procent van de bruggen dateert van voor 1980. Van bijna 20 procent is het bouwjaar onbekend. De gemeenten die wel reageerden beheren alleen al zo'n 8.800 bruggen.

Deze zorgelijke cijfers komen uit een enquête die Bouwend Nederland heeft uitgevoerd onder alle gemeenten in Nederland. Van de 400 aangeschreven gemeenten heeft driekwart niet gereageerd. TLN heeft het initiatief voor het onderzoek van Bouwend Nederland ondersteund en deelt de zorgen van de bouwers over de resultaten. Nu al vinden regelmatig afsluitingen of gewichtsbeperkingen op bruggen plaats. Dit gebeurt meestal als bij inspecties plotseling blijkt dat een brug niet meer in goede conditie verkeert. TLN roept gemeenten en andere wegbeheerders op om onderhoud en beheer structureel op orde te brengen en te voorzien van budgetten voor meerdere jaren.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur