Veel werk, weinig winst in transport en logistiek

60% van de bedrijven in transport en logistiek had in het tweede kwartaal van 2018 meer omzet dan een jaar eerder, maar slechts 41% meldt meer winst. Dat blijkt uit de TLN-Conjunctuurenquête. Prijzen stijgen minder hard dan brandstof- en personeelskosten.

Ondernemers in transport en logistiek hebben het druk, blijkt uit de Conjunctuurenq​uête die TLN elk kwartaal uitvoert. 56% van de bedrijven meldt een hogere bedrijvigheid dan in het tweede kwartaal van 2017 en 59,8% meldt een hogere omzet dan een jaar eerder.

Bij lange na niet genoeg

Een hogere omzet leidt in het algemeen tot een hogere winst. Toch geeft slechts 41% van de ondervraagde ondernemers aan dat de winst is gestegen. De oorzaak van de achterblijvende winst, is dat de prijzen voor veel bedrijven onvoldoende stijgen om de stijgende kosten van brandstof en personeel bij te benen. Een meerderheid van 66% meldt dat de kosten zijn gestegen, 2% spreekt over een daling en 32% heeft gelijke kosten. En hoewel 72% zegt dat de prijzen ten opzichte van een jaar eerder zijn gestegen, blijkt het bij lange na niet genoeg om de winststijging enigszins gelijk te laten lopen met de omzetstijging.

Reële beloning

De groei van de sector lijkt ondernemers dus weinig op te leveren. En zonder een substantiële prijsverhoging zal dat ook niet gebeuren, concludeerde de Rabobank vorige week op basis van eigen onderzoek. Voor TLN-directeur Jan Boeve aanleiding om te pleiten voor een gesprek over een reële beloning​ voor transport. Boeve herhaalt dat pleidooi nu, met de resultaten van de Conjunctuurenquête in de hand. ‘Alle partijen in de keten leggen de risico’s bij de volgende schakel, waardoor de winst grotendeels bij de bovenliggende partijen in de keten blijft’, zegt Boeve. ‘Verladers leggen de risico’s bij transportbedrijven, grote transportbedrijven vaak weer bij de kleinere transportbedrijven die opdrachten voor ze doen. Daar moeten we van af.’ Als mogelijke oplossing denkt Boeve aan een set gedragsregels, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers eerlijke afspraken maken over de risico’s.

Personeelstekort loopt op

De toenemende bedrijvigheid zorgt voor extra capaciteitsproblemen, blijkt uit de Conjunctuurenquête. 48% van de ondervraagde ondernemers meldt een personeelstekort, waar dat in het eerste kwartaal nog 30% was. 3% van de ondernemers heeft een overschot aan personeel en 49% heeft precies genoeg personeel voor de hoeveelheid werk. 

Gerelateerde onderwerpen

Bedrijfsfinanciën; Strategie en ondernemerschap; Kostenontwikkeling